Studia w Polsce czy za granicą ?         

Odpowiedź na to pytanie mogli znaleźć ci uczniowie, którzy uczestniczyli w naszej szkole w dniu 9  lutego w spotkaniu promującym studia w Anglii. Oferta studiów jest skierowana do uczniów kończących szkołę z dobrymi wynikami, znającymi język angielski, są przedsiębiorczy i gotowi na nowe wyzwania.
Uczelnie w Anglii oferują długie listy kierunków ściśle zorientowanych na oczekiwania nowoczesnego rynku pracy. Istnieje możliwość realizacji całego toku studiów, bądź dokończenia za granicą studiów rozpoczętych w Polsce, czy też wyjazdu na jeden semestr lub rok. Nierzadko zdarzają się sytuacje łączenia dwóch kierunków. Możliwości jest pełna gama.
O ile nie posiadacie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym przez Uniwersytet Bedfordshire poziomie, konieczne jest przystąpienie do egzaminu TELAS. Jest to wewnętrzny egzamin potwierdzający waszą zdolność do podjęcia studiów w języku angielskim. Składa się on z podobnych części jak standardowe egzaminy FCE lub CAE, a poziomem trudności nie odbiega generalnie od naszej matury.

Formuła  egzaminu jest następująca:

Egzamin TELAS jest egzaminem diagnostycznym, potwierdzającym znajomość języka angielskiego od poziomu podstawowego (elementary) do zaawansowanego (advanced/proficiency).
Egzamin jest podstawą przyjęcia na studia w Anglii i jego wynik ważny jest na dwa kolejne lata rekrutacji . W przypadku zatem egzaminu zdanego w okresie styczeń-czerwiec 2009 wynik będzie ważny również przy rekrutacji na rok akademicki 2009/10 oraz 2010/2011.

Struktura egzaminu
Egzamin trwa 2 godziny zegarowe, jest wyłącznie pisemny. Obejmuje całość
gramatyki angielskiej do poziomu proficiency.

Składa się z następujących części:

1. writing - dwa teksty do napisania
- tekst dłuższy na 250 słów na temat wolny (esej, rozprawka)
- tekst krótki - notatka, streszczenie, pytania na zadany temat
2. reading - dwa teksty do przeczytania
- pytania do tekstu
- uzupełnianie tekstu brakującymi fragmentami/śródtytułami
3. English in use - część gramatyczna, ok. 5 zadań gramatycznych
- przekształcanie zdań
- uzupełnianie tekstu brakującym słowem
- przekształcenia słowotwórcze
- wybór odpowiedniej formy gramatycznej

Wyniki przesyłane są mailem na skrzynki mailowe osób biorących udział wegzaminie i są podane w okresie ok. 1 miesiąca po egzaminie.
Egzamin można poprawiać po minimum 3 miesiącach od jego wcześniejszej sesji.
Punktacja
- ocena 1 lub 2 upoważnia do podjęcia 3-letnich studiów licencjackich
- ocena 3b lub 3a upoważnia do podjęcia 4-letnich studiów licencjackich,
tzw. extended degrees (1 rok języka angielskiego + 3 lata studiów licencjackich
- oceny 4b, 4a, 5 wymagają dłuższej (min. półtora roku) nauki języka angielskiego na kursach językowych

 Po spotkaniu informacyjnym 13 uczniów naszej szkoły z klas II - III przystąpiło do pisania egzaminu kwalifikacyjnego , który przeprowadziła Pani B. Michalska – lektor jęz. angielskiego z Wrocławia.

O ile zastanawiacie się nad swoją przyszłością, o ile myślicie o studiach poza granicami Polski jest to oferta właśnie dla Was.

Uczniowie chcący przystąpić do egzaminu w przyszłym roku mogą się zgłaszać do pani pedagog.