W podmenu do zakładki Dla Ucznia I LO znajdziecie informacje o:

  • pracy Pedagoga Szkolnego,
  • Bibliotece,
  • Samorządzie Uczniowskim,
  • maturze w danym roku szkolnym,
  • Planie lekcji.
    Zapraszamy!