UWAGA!!!
ZGODA NA UDZIAŁ dla uczniów NIEPEŁNOLETNICH!!! - ZGODA - prosimy o wydrukowanie i przyniesienie na Bieg.

 

 V BIEG KOPERNIKA O PUCHAR DYREKTORA I LO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBINIE  
I. Cel imprezy:
- popularyzacja biegów wśród młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności;
- promocja szkoły w mieście i w regionie.

IIOrganizatorzy:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,
Lubin, ul. M. Kopernika 7.  telefon:  76 - 746 06 70,   fax: 76 - 746-06-79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Firma Górny - Poczynek  Sp. Z  O.O. Salon Renault i Dacia.
- Starostwo Powiatowe,  Lubin, ul. J. Kilińskiego 12b.
- Regionalne Centrum Sportowe Sp. Z O.O.  Lubin, ul. Odrodzenia 28 b.
- Nadleśnictwo Lubin, Lubin, ul. Spółdzielcza 8.

III. Termin i miejsce:

- 21 maj 2022r. (sobota);

- start i meta biegu - tereny zielone przy lotnisku, godzina  10:00;

  1. Dystans i trasa:

- dystans: ok.5 km;

- start: tereny zielone przy lotnisku

- przebieg trasy: załącznik mapka

- meta: tereny zielone przy lotnisku

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi   1 godz.
Pomiar czasu prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego za pomocą chipów.

  1. Warunki uczestnictwa:

- w biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia 15 maja 2022r. ukończyli 14 rok życia;
- uczestnicy  powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność lub przedstawiają  zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych;
- osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę  rodziców  lub prawnych opiekunów z ich podpisem i numerem pesel, warunkiem startu jest posiadanie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego  w momencie weryfikacji w biurze zawodów;
- wszyscy startujący uczestniczą w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w biurze zawodów (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
- wszyscy startujący muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym;
- pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
- wszyscy startujący mają obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i są zobowiązani do jego przestrzegania;
- zgłoszenie do biegu i uiszczenie opłaty oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby startującej w biegu na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej I LO w Lubinie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) co jest jednoznaczne   z tym, iż fotografie wykonane podczas Biegu Kopernika o Puchar Dyrektora I LO w Lubinie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkoły lub być wykorzystane w materiałach promocyjnych.

  1. Klasyfikacja:

Uczestnicy biegu będą klasyfikowani w następujących kategoriach:

- kobiety open;

- mężczyźni open;

- uczennice I LO w Lubinie;

- uczniowie I LO w Lubinie; 

UWAGA!!!

UCZNIOWIE KLAS  III ROKU SZKOLNEGO  2021/2022ZGŁASZAJĄ SIĘ JAKO UCZNIOWIE I LO.

 VII. Zgłoszenia:

- zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
 http:/super-sport.com.pl/zapisy

- terminy zgłoszeń: zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 maja 2022r.

lub do wyczerpania limitu miejsc - 200 osób.

VIII. Biuro zawodów:

Wydawanie numerów startowych:

20.05.2022r.  w budynku I LO (sala gimnastyczna) w godz. 13:00-18:00

21.05.2022r.  w biurze zawodów na lotnisku w godz. 8:00-9:30.

UWAGA!!!   
W dniu biegu 9.30  ZAMYKAMY   BIURO   ZAWODÓW!!!

  1. Nagrody:

- pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną uhonorowane pucharami i dyplomami;

- w kategorii open kobiet i mężczyzn nagrody:

  1 miejsce 400zł.

  2 miejsce 200zł.

  3 miejsce 100zł.

- każdy uczestnik  otrzyma pamiątkowy medal.

Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji!!!

  1. Opłaty (wpisowe):

Opłata za udział w biegu wynosi 30,00 zł.

Termin płatności do 15 maja 2022r. w celu dokonania opłaty prosimy o:

- wejście na stronę Super-Sport (strona zapisów);

- przejście do sekcji Zapłać Opłatę Startową;

- odnalezienie swojego nazwiska na liście;

- wybranie opcji „Zapłać Online – DotPay”;

- postępowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na ekranie.

Uwaga: W przypadku płatności poprzez opcję przekazu pocztowego – druku wyświetlonego na ekranie nie należy modyfikować. Wprowadzanie w nim jakichkolwiek zmian skutkować będzie nieprawidłowym dokonaniem wpłaty i nie zostanie prawidłowo rozpoznane przez system płatności. Druk należy wydrukować lub dokładnie przepisać. Druk jednorazowej opłaty startowej nie może zostać wykorzystany w celu dokonania opłaty dla kilku uczestników. Jeden druk wypełnia jeden zawodnik. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgodnie z pkt VII oraz uiszczenie opłaty startowej.

 Opłatę można dokonać w sekretariacie szkoły!!! 

  1. Postanowienia końcowe:

-  wyniki dostępne będą po zakończeniu biegu, na stronie internetowej http:/super- sport.com.pl oraz na stronie internetowej szkoły http://www.1lo.lubin.pl/;

- nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny;

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu;

- każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu powinien być przypięty z  przodu koszulki;

- pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego

 w całości lub w części oraz skracanie trasy;

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione;

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;

- w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn niezależnych

od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu

wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information