UWAGA!

„Informacje dotyczące świadczeń ogólnostomatologicznych znajdują się na stronie internetowej www.nfz-wroclaw.pl, w zakładce: Nasz Oddział/Zawarte umowy, publikowany jest wykaz wszystkich świadczeniodawców, z którymi Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał umowy na realizację świadczeń.”
(art. 10ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U, z 2019 r. poz. 1148 ze zm)