Harmonogram zebrań:
7 września 2023,
26 października 2023,
14 grudnia 2023,
11 stycznia 2024,
21 marca 2024,
23 maja 2024.
Zebrania z wychowawcami odbywają się o godz. 17.00 
Pozostali nauczyciele są do dyspozycji rodziców/opiekunów w pokoju nauczycielskim na 1. piętrze.