Orientacja zawodowa
Od lat prowadzimy w naszej szkole działania mające na celu ułatwienie wyboru, jaki młodzi ludzie muszą podjąć po zdanej maturze. Staramy się zatem przybliżyć im ofertę proponowaną przez różne wyższe uczelnie.
W tym roku szkolnym odbyliśmy już kilka takich spotkań. Zainteresowani uczniowie z klas II-III spotkali się z przedstawicielami wyższych uczelni wrocławskich. Swoje oferty edukacyjne dla młodzieży chcącej kontynuować naukę na studiach wyższych przedstawiła Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej i Wyższa Szkołą Handlowa. Obie uczelnie aktywnie uczestniczącą od wielu lat na rynku edukacyjnym Wrocławia. Uczniowie otrzymali zarówno materiały drukowane jak i mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prowadzącym na temat ich bieżącej oferty.
Prezentacje te były już kolejne w cyklu spotkań wyższych uczelni z naszą młodzieżą. W ubiegłym miesiącu prężnie reprezentowała się Politechnika Wrocławska, oferta której skierowana była przede wszystkim do uczniów zainteresowanych zawodami technicznymi, kluczowych dla gospodarki kraju opartej na wiedzy z matematyki i fizyki.
8 grudnia 2009r odbyło się też spotkanie przedstawicieli Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach z naszą młodzieżą. Przedstawiono wiadomości o odbytej wyprawie geograficznej po pięciu krajach Dalekiego Wschodu. Prelekcja wzbogacona była o przygotowaną prezentacje multimedialną. Podobne spotkania odbędą się w grudniu gdzie zagadnieniem przewodnim będą tematy dotyczące gospodarki Polski.

To nie wszystko, co zostało zaplanowane na ten rok. Na bieżąco będziemy informowali o następnych wizytach   wyższych uczelni w I LO.