Dziękujemy wszystkim szkołom i ich uczniom, które wzięły udział w Szkolnym Etapie tegorocznej edycji OLIMPIADY KOPERNIKA. Przedstawiamy listy osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu z poszczególnych przedmiotów.


Przypominamy także harmonogram II etapu, który odbędzie się w gmachu I LO (ul. Kopernika 7)

06.02 2024 r 
z języka polskiego (godz.9.00),
z języka angielskiego (godz.11.00), 
z języka niemieckiego
(godz.12.00)

07.02 2024 r przeprowadzenie II etapu Olimpiady Kopernika:
z matematyki
(godz.9.00), 
z geografii
(godz.10.30), 
z wiedzy ekologicznej
(godz. 12.00),
z fizyki:
(godz. 13.15)

26.02 2024 r– ogłoszenie wyników II etapu konkursu na stronie internetowej I LO w Lubinie