Wizja szkoły

W szkole powinien panować klimat spokoju, rzetelnej pracy, bezpieczeństwa i wzajemnej życzliwości. Sprawy trudne powinny być rozstrzygane na drodze dialogu i negocjacji, a wzajemne relacje oparte na kulturze osobistej, szacunku, pomocy i współdziałaniu.

            Trzeba uczyć młodzież tworzenia i pielęgnowania tradycji szkoły, szacunku dla historii i kultury.

            Zajęcia należy tak prowadzić, aby wydobyć i rozwinąć talenty ucznia, nauczyć go samodzielnego myślenia i wiary we własne siły.

Nauczyciele powinni być sprawiedliwi i konsekwentni, cieszyć się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzić ich zaufanie, wspierać uczniów w ich rozwoju, pomagać w rozwiązywaniu problemów, być osobami kompetentnymi.

            Dyrektor powinien właściwie organizować pracę szkoły oraz dbać o dokumentowanie tej pracy zgodnie z przyjętymi wzorami. Winien on również sprawiedliwie traktować pracowników, dużo od nich wymagać, stworzyć im warunki do podnoszenia kwalifikacji, nagradzać za aktywność i realne wyniki. Powinien zabiegać o inwestycje w sprzęt i infrastrukturę.

            Szkoła ma stwarzać możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań, motywować do pracy m.in. poprzez właściwy sposób oceniania, proponować szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Szkoła ma być miejscem przyjaznym dla ucznia, precyzyjnie definiować jego prawa i obowiązki, działać na zasadach demokracji.

            Istotna jest dobra współpraca szkoły z rodzicami uczniów.

               Misja szkoły

Cel: Aby uczeń był wartościowym człowiekiem, posiadającym rzetelną wiedzę oraz był przygotowanym do odpowiedzialnego i mądrego życia.

Dążymy do tego, aby uczeń:

-        właściwie rozeznawał swoje mocne i słabe strony oraz wytrwale pracował nad rozwijaniem własnych zdolności,

-        umiał się uczyć, korzystając z różnych źródeł informacji,

-        w twórczy sposób podchodził do rozwiązywania problemów,

-        nawiązywał pozytywne relacje z innymi,

-        był dumny z narodowego i kulturowego dziedzictwa.

Chcemy aby nauczyciel:

-        był osobą rzetelnie wykształconą,

-        realizował się w pracy z uczniami

-        był twórczy,

-        stale podnosił swoje kwalifikacje,

-        miał dobry kontakt ze współpracownikami, uczniami i ich rodzicami

-        wykorzystywał w swojej pracy najnowsze osiągnięcia techniki

Rodzice powinni interesować się życiem szkoły i wpływać na jego jakość.

Wszystkich zainteresowanych poprawą jakości pracy szkoły prosimy o zgłaszanie swoich uwag w szkole lub drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information