8 marca odbyła się Gala I Olimpiady Kopernika, która została przeprowadzona z 5 bloków tematycznych - języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego,  z fizyki  oraz wiedzy ekologicznej. W pierwszym (szkolnym) etapie wzięło udział blisko 1000 osób z 13 szkół powiatu lubińskiego i powiatów ościennych. Do drugiego etapu, który odbył się w murach naszego liceum zakwalifikowano łącznie 343 osoby. 25 lutego odbył się etap ustny Olimpiady z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego.
Przypomnieć należy, że Olimpiada Kopernika została oficjalnie wpisana przez Kuratora Dolnośląskiego na listę zawodów wiedzy, których zwycięzcy - oprócz tytułu laureata- uzyskują także dodatkowy punkt w trakcie procesu rekrutacyjnego do liceum. Przedstawiamy LAUREATÓW I Olimpiady Kopernika!
Język polski:
I miejsce Ignacy Urbańczyk z III LO w Lubinie,
II mmiejsce Trzybulska Aleksandra III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie,
IIImiejsce Król Weronika Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach,
IV miejsce Machaj Mikołaj III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie,
 V miejsce Kaczmarek Miłosz Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie.

Język angielski
I miejsce Hanna Borkowska z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie,
II m. Wiktoria Żurek Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie,
II m. Filip Kruk III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie,
III m. Patrycja Wrzos Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach,
IV m. Natalia Gromek Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie,
V m. Bartłomiej Bareja III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, 
VI m. Grzegorz Dynak Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie.

Język niemiecki 
I miejsce Bartosz Koszełowicz ze SP nr 3 w Polkowicach,
II m. Maja Wesołek, SP nr 1 w Polkowicach,
III m. Wiktor Uszko, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie,
IV m. Maciej Gmur, SP nr 3 w Polkowicach,
V m. Maksymilian Muszyński, Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie,
VI m. Magdalena Kokoszka, SP nr 3 w Polkowicach.

Wiedza ekologiczna
I miejsce Oliwia Stefaniak -  SP 3 w Polkowicach,
II miejsce Kacper Marszałek - SP 12 w Lubinie,
III miejsce Krzysztof Pajdowski – SP 3 w Polkowicach,
4 osoby uzyskały taką samą ilość punktów i zdobyły ex equo IV miejsce:
Jakub Flakowski – SP3 w Polkowicach,
Miłosz Kaczmarek – Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie,
Martyna Kalińska – SP 3 w Polkowicach,
Martyna Ziomek – III LO w Lubinie.

Fizyka:
(konkurs został rozegrany w 3 kategoriach: klasy 7 SP, klasy 8 SP oraz uczniowie III kl. gimnazjum)
Klasy 7:
I miejsce Paweł Babula – SP 9 w Lubinie,
I miejsce Wiktor Woźniak – SP 12 w Lubinie,
II miejsce Oliwier Broniecki – SP 5 w Lubinie,
II miejsce Adam Jedynak – SP 5 w Lubnie
III miejsce Kamil Szewczyk – SP 9 w Lubinie
Klasy 8:
I miejsce Kacper Marszałek – SP 12 w Lubinie,
II miejsce Krzysztof Pajdowski – SP 3 w Polkowicach,
III miejsce Artur Hariasz – SP 9 w Lubinie.
Kategoria klasa III gimnazjum:
I miejsce  Kacper Łucki – SP 12 w Lubinie, 
II miejsce Oliwier Dygdałowicz – III LO w Lubinie,
II miejsce Maciej Gmur – SP 3 w Polkowicach,
III miejsce Katarzyna Trzos – Salezjańska Szkoła Podstawowa

Zwycięzcy - oprócz pamiątkowych dyplomów poświadczających uzyskanie tytułu laureata Olimpiady, mogli również otrzymać nagrody rzeczowe. Z tego miejsca pragniemy podziękować: Radzie Rodziców przy I LO w Lubinie, która była głównym sponsorem nagród w tegorocznej edycji olimpiady. Dziękujemy także panu Staroście powiatu Lubińskiego Adamowi Myrdzie, Pani Dyrektor CK Muza Małgorzacie Życzkowskiej- Czesak, Dyrektorowi I LO panu Józefowi Marciniszynowi oraz wydawnictwu językowemu Macmillan Polska za ufundowanie pozostałych nagród. CK Muza ufundowało nagrody w postaci biletów na warsztaty kulturalne organizowane przez CK MUZA.
I Olimpiada Kopernika była objęta Patronatem Honorowym starosty powaitu lubińskiego Adama Myrdy.
Gratulujemy wszystkim laureatom, dzieujemy opiekunim oraz sponsorom i zapraszamy na II Olimpiadę, którą poszerzymy o dodatkowe przedmioty!
Zobacz zdjęcia.

 

Z przyjemnością informujemy, iż dyrekcja oraz nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie zaplanowali na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzenie pięciu konkursów wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z powiatu lubińskiego i powiatów ościennych, pod wspólną nazwą OLIMPIADA KOPERNIKA. Wspomniane konkursy to:

 

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że OLIMPIADA KOPERNIKA, została zatwierdzona merytorycznie przez Kuratorium Dolnośląskie i zostanie umieszczona w tegorocznym wykazie zawodów wiedzy DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY, co jest równoznaczne z przyznaniem laureatom naszych konkursów dodatkowych punktów rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020 !

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjalnych do udziału w tegorocznej edycji OLIMPIADY. Terminarz OLIMPIADY oraz regulaminy poszczególnych konkursów znajdują się w załącznikach.


LAUREACI

Poniżej przedstawiamy listę laureatów poszczególnych przedmiotów, których wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy na GALĘ LAUREATÓW, dnia  8.03.2019r o godzinie 12.00 w auli I LO w Lubinie.
Przypomnijmy, że aby dostać się do etapu ustnego, uczniowie musieli pokonać kilkuset innych uczestników z 13 szkół powiatu lubińskiego i miejscowości ościennych. Celem etapu ustnego było wyłonienie LAUREATÓW Olimpiady 2018/2019, którzy dnia 8.03. 2019 r. odbiorą  nagrody oraz zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata, które jednocześnie upoważniają do uzyskania dodatkowego punktu w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

To, które miejsca zajęli poszczególni uczniowie – zostanie ogłoszone oficjalnie dopiero w tym dniu!
Wyniki, jakie w etapie ustnym uzyskali uczniowie, którym nie udało się zdobyć tytułu laureata, zostaną przesłane na prywatną pocztę nauczycieli- opiekunów.

1. LAUREACI OLIMPIADY KOPERNIKA 2018/2019 Z JĘZYKA POLSKIEGO:
(kolejność alfabetyczna)
Martyna Kapusta - Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Fidlera w Polkowicach
Weronika Król - Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Fidlera w Polkowicach
Miłosz Kaczmarczyk - Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie
Mikołaj Machaj - III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
Aleksandra Trzybulska - III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
Ignacy Urbańczyk - III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
 
2. LAUREACI OLIMPIADY KOPERNIKA 2018/2019 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
(kolejność alfabetyczna)   
Bartłomiej Bareja - III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie     
Hanna Borkowska - Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie
Grzegorz Dynak - Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie
Natalia Gromek - Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie
Filip Kruk - III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
Patrycja Wrzos - Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Fidlera w Polkowicach
Wiktoria Żurek - Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie

3. LAUREACI OLIMPIADY KOPERNIKA 2018/2019 Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
(kolejność alfabetyczna)   
Maciej Gmur - Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach
Magdalena Kokoszka - Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach
Bartosz Koszełowicz  - Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach
Maksymilian Muszyński - Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie
Wiktor Uszko - Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie
Maja Wesołek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach

4. LAUREACI OLIMPIADY KOPERNIKA 2018/2019 Z FIZYKI :
(
kolejność alfabetyczna
Babula  Paweł - Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie
Broniecki Oliwier - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lubinie
Dygdałowicz Oliwier - III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
Gmur Maciej - Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach
Hariasz Artur - Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie
Jedynak Adam - Szkoła Podstawowa  Nr 5 w Lubinie
Łucki Kacper - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Cz. Niemena w Lubinie
Marszałek Kacper - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Cz. Niemena w Lubinie
Pajdowski Krzysztof - Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach
Szewczyk Kamil - Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie
Trzos Katarzyna - Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie
Wożniak Wiktor - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Cz. Niemena w Lubinie
    
5. LAUREACI OLIMPIADY KOPERNIKA 2018/2019 Z WIEDZY EKOLOGICZNEJ:
(kolejność alfabetyczna
Jakub Flakowski - Szkoła Podstawowa 3 Polkowice
Miłosz Kaczmarek  - Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie
Martyna Kalińska - Szkoła Podstawowa 3 Polkowice
Kacper Marszałek - Szkoła Podstawowa 12 Lubin
Krzysztof Pajdowski - Szkoła Podstawowa 3 Polkowice
Oliwia Stefaniak  - Szkoła Podstawowa 3 Polkowice
Martyna Ziomek - III Liceum Ogólnokształcące Lubin
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom za tak liczny udział i ogromną wiedzę, którą uczniowie wykazali się  w trakcie Olimpiady. Zapraszamy za rok!!!

P.S. W przyszłym roku planujemy poszerzyć naszą ofertę o kolejne przedmioty w ramach OLIMPIADY KOPERNIKA! 

 

 

 

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie !
Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w I. etapie OLIMPIADY KOPERNIKA. Przypominamy, że w tym roku uczniowie pisali Olimpiadę z:
-JĘZYKA POLSKIEGO
-JĘZYKA ANGIELSKIEGO
-JĘZYKA NIEMIECKIEGO
-FIZYKI
-WIEDZY EKOLOGICZNEJ 
 
W odpowiednich załącznikach umieszczamy listę uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu OLIMPIADY z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki zakwalifikowanych do II etapu:

HARMONOGRAM:

  1. 12.02 2019 r– przeprowadzenie II etapu Olimpiady z Języka Polskiego, Olimpiady z Języka Angielskiego oraz Olimpiady z Języka Niemieckiego ( odpowiednie godziny przeprowadzenia poszczególnych Olimpiad: 9.00 ( Olimpiada z Języka Polskiego); godz. 10.30. ( Olimpiada z Języka Angielskiego); godz. 12.00 ( Olimpiada z Języka Niemieckiego)

  2. 13.02.2019 r– przeprowadzenie II etapu Olimpiady z Fizyki oraz Olimpiady Ekologicznej (godz. 11.00 -Olimpiada Ekologiczna oraz godz. 13.00 Olimpiada z Fizyki)

  3. 18.02 2019 r– ogłoszenie wyników II etapu konkursu na stronie internetowej szkoły.

  4. 25.02.2019 r – przeprowadzenie ustnego etapu konkursu z języka polskiego, języka angielskiego ( godz. 11.00) i niemieckiego (12.30)

  5. 8.03.2019 r – godz. 12.00 - uroczysta gala finalistów wszystkich bloków tematycznych w ramach Olimpiady Kopernika r. 2018/2019.

Gorąco  zapraszamy i trzymamy kciuki!!!
 
Wyniki II etapu:

Serwis wykorzystuje ciasteczka. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information