Terminarz rekrutacji 
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie

na rok szkolny 2024/2025

Terminy

Działania

od 16 maja
do 17 czerwca
2024
do godz. 14:30

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 czerwca 
do 5 lipca 2024
do godz. 14:30

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualne złożenie nowego wniosku lub zmiana wniosku

15 lipca 2024

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

od 16 do 22 lipca 2024
do godz. 14:30

potwierdzenie woli przyjęcia, o ile nie zrobiono tego wcześniej – poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

23 lipca 2024

ogłoszenie list kandydatów przyjętych do
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie