Szkoła funkcjonuje także dzięki osobom z administracji i obsługi:)

Rena Kulbacka - księgowa,
Emilia Perun - kadrowa,
Dorota Więcław - kierownik administracji,
Katarzyna Garboś - sekretarz szkoły,
Elżbieta Skrzypek - woźna,
Jolanta Krzysztof - szatniarka,
Paweł Nowak - konserwator

Obsługa:
Aneta Nowak
Bożena Kowanec
Elżbieta Paszkiewicz
Wioletta Zaleśna
Teresa Kuźmińska

 

sekretariat czynny od 7.00 do 15.00