Nasi Seniorzy

Nasi seniorzy - nauczyciele emerytowani są dla nas mistrzami. Tworzą dziś historię i tradycję naszej szkoły. Wychowali i wykształcili kilka jej pokoleń, często są honorowymi gośćmi imprez szkolnych. 

Do tego szacownego grona należą:

Barbara Tokarska (dyrektor szkoły w latach 1991-2005)
Zbigniew Heksel,
Beata Andrejko,
Zbigniew Dymel,
Irena Grabowska,
Jan Lipke, 
Zdzisław Seredyński,
Zofia Owczarska,
Irena Kozłowska,
Kazimiera Wodziczko,
Elżbieta Słocińska,
Olga Wierzbicka,
Józef Wyspiański, 
Bogumiła Kondraciuk, 
Krystyna Karwowska,
Krystyna Szumilas,
Janina Ochel,
Jadwiga Remiśko
Halina Kędzia
Maria Stęczniewska.
Krystyna Grablewska,
Danuta Cieplik,
Bożena Szalewicz,
Zofia Likus,
Krzysztof Kalisz,
Barbara Mikosza,
Lucyna Powała.