Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji warsztatów YA 2010.

  • Impreza nie mogłaby się odbyć, i to po raz trzeci, bez przychylności i wsparcia finansowego dyrektora Józefa Marciniszyna.

  • Dziękujemy prywatnym sponsorom, którzy ufundowali udział w tegorocznych warsztatach  sześciorgu dzieciom z domów dziecka.

  • Dziękujemy Telewizji Regionalnej tvL Odra za rejestrowanie warsztatów i pomoc w ich promocji.

  • Dziękujemy firmom: PKS Lubin, CBJ w Lubinie, StylWeiss w Lubinie , Piekarni M. Jacyszyn w Lubinie, firmie WAGAT z Lubina oraz Prezydentowi Lubina.

  • W szczególności składamy podziękowania rodzinom, które gościły Amerykanów w swoich domach. Bez ich wsparcia przeprowadzenie warsztatów byłoby niemożliwe.