Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE


Rozmowy przeprowadził i opracował Jakub Tkaczyk

Opinie Amerykanów, którzy byli w naszej szkole podczas poprzednich warsztatów.
Sarah, Michigan:

89_s_sarah_ramaker.jpgFrom the last visit in your school I remember all people were so nice to us. When we were showing you some number students were standing and applauding. When we were leaving Lubin some of you lay on the ground not to make our bus move. Not everywhere we go people are so kind for us. I was very glad and excited when I got to know that “Young Americans” will visit this school again!

Z poprzednich warsztatów w waszej szkole pamiętam, że zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Gdy pokazywaliśmy wam jakiś numer, uczniowie stawali i bili nam brawo. Kiedy wyjeżdżaliśmy z Lubina niektórzy z uczestników kładli się na ziemi, żeby nas nie wypuścić. Nie w  każdym miejscu, które odwiedzamy ludzie są dla nas tacy otwarci i mili. Gdy dowiedziałam się, że znowu będziemy przeprowadzać  warsztaty w waszej szkole bardzo się ucieszyłam, nie mogłam doczekać się tej wizyty i powrotu tutaj!

John, England:

95_s_john_lawson.jpgI have nothing but fantastic memories from the previous workshops in your school! I remember every day was marvellous. When I heard that we are going to visit Lubin again I was really excited. You were very involved in our workshops and I wanted to see what impact you have made on a school already and see all the children faces again, it’s really cool. I am very, very glad to be here again!

Mogę szczerze powiedzieć, że mam same fantastyczne wspomnienia z poprzedniej wizyty w waszej szkole! Pamiętam, że każdy dzień warsztatów był genialny. Byłem bardzo podekscytowany, gdy dowiedziałem się, że znów tu będziemy ponieważ uczniowie waszej szkoły byli bardzo zainteresowani  naszymi warsztatami. Chciałem zobaczyć jaki miały one wpływ na waszą szkołę i oczywiście zobaczyć was znowu. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj ponownie!

Jeremy, Florida:

969_s_jeramy_lewis.jpgLast visit In Poland was nice. The way pupils from this school learn, pick up everything is amazing. I think this workshops are as great as the  previous one. There is all around some special atmosphere which I very like.

Poprzednią wizytę wspominam bardzo miło. Wasi uczniowie bardzo szybko uczą się i łapią rzeczy, których ich uczymy. Myślę, że zarówno te warsztaty, jak i te z 2008 są tak samo wspaniałe. W waszej szkole panuje jakaś specjalna atmosfera, która ułatwia nam pracę z wami.

 YA odwiedzających nas po raz pierwszy:

Reesa, Japan:

80_s_reesa_ishyama.jpgMy friends told me that the  previous workshops, after the  show everybody got on the stage and started dancing, that is hardly ever happening. Your pupils are very energetic and we are having so much fun!

Słyszałam od przyjaciół, że podczas poprzednich warsztatów, po show wszyscy weszli na scenę i zaczęli tańczyć. Gdzie indziej rzadko zdarzają się podobne sytuacje. Uczestnicy tych warsztatów są bardzo energetyczni i mamy tu taj świetną zabawę razem!

 

Keith, California:

976_s_keith_schooley.jpgKids here are awesome! Your students are fantastic, I love working with them.  I spent here amazing three days of fun and play and what I felt here is a big excitement!

Ludzie tutaj są niesamowici! Uczniowie waszej szkoły są fantastyczni I bardzo lubię z nimi pracować. Spędziłem tu trzy wspaniałe dni zabawy i jestem bardzo podekscytowany warsztatami z wami!