Psychologia – dlaczego warto?

         Mimo coraz większej popularności nauk ścisłych, to psychologia wciąż króluje w rankingach najbardziej obleganych kierunków. Jak wyglądają studia psychologiczne? Jakie możliwości dają absolwentom?

Psychologię można studiować na wszystkich większych uniwersytetach w kraju i wielu szkołach prywatnych. Studia te każdego roku przyciągają ogromną liczbę maturzystów poszukujących własnej ścieżki rozwoju. W 2013 roku na jedno miejsce w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przypadało aż 15 osób (…).

   Z czego wynika tak ogromna popularność psychologii wśród absolwentów szkół średnich? Nie ulega wątpliwości, że zawód psychologa jest postrzegany jako prestiżowy, jest bowiem zawodem zaufania publicznego. Psycholog to osoba realizująca misję społeczną, której treścią jest niesienie innym pomocy(…).

Studia psychologiczne zapewniają bazę wiedzy, która stwarza niezliczone możliwości rozwoju i planowania ścieżki kariery. Wbrew stereotypowi psychologa przyjmującego pacjentów na kozetce, zawód ten wcale nie musi wiązać się z udzielaniem pomocy psychologicznej. Wg badań najpopularniejszą specjalizacją jest psychologia zarządzania – wybiera ją 25% studentów. Co czwarta osoba pracuje jako coach. Psychologia kliniczna, związana z udzielaniem pomocy psychologicznej zajmuje dopiero trzecie miejsce wśród obszarów, jakimi zajmują się absolwenci psychologii.

   Jeśli chcesz studiować psychologię zapraszamy do lektury całego artykułu zamieszczonego w majowym numerze „ Charakterów”.

                                                                             Opracowano na podstawie artykułu Katarzyny Moskal