Lista lektur w liceum i technikum (od 2015 roku)

Poziom podstawowy

 1. 1.Nie mniej niż 13 pozycji książkowych przez TRZY LATA oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości.


  NIE MOŻNA POMINĄĆ AUTORÓW I UTWORÓW OZNACZONYCH GWIAZDKĄ.

 • Sofokles: Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny);
 • *Bogurodzica, Lament świętokrzyski;
 • *Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;
 • Mikołaj Sęp – Szarzyński -.wybrane sonety;
 • William Szekspir: Makbet lub Hamlet;
 • Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność), *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;
 • Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;
 • Cyprian Norwid – wybrane wiersze;
 • Bolesław Prus: *Lalka;
 • Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara, Łagodna;
 • Joseph Conrad: Jądro ciemności;
 • wybrane wiersze: Jan Kasprowicz;
 • wybrane wiersze: Kazimierz Przerwa-Tetmajer;
 • wybrane wiersze: Leopold Staff;
 • Stanisław Wyspiański:*Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont: Chłopi (tom I –Jesień);
 • Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie);
 • wybrane wiersze: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński,
 • Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;
 • *Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;
 • Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;
 • wybrane wiersze: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak; Miron Białoszewski;
 • wybrany z literatury polskiej dramat dwudziestowieczny (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza);
 • wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga donikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych);
 • powieść wybrana z literatury obcej XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa Dżuma, George'a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, Umberto Eco Imię róży);

2.Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela), przy czym nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką:

 • wybór mitów;
 • Biblia (wybrane psalmy, fragmenty Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana);
 • Dzieje Tristana i Izoldy;
 • Jan Chryzostom Pasek: Pamiętniki;
 • Miguel Cervantes: Don Kichote;
 • Ignacy Krasicki: wybrana satyra lub Monachomachia;
 • Adam Mickiewicz: Dziadów część IV;
 • Juliusz Słowacki: Kordian;
 • Witold Gombrowicz:*Ferdydurke (fragmenty);
 • Irit Amiel – wybrane opowiadania z tomu Osmaleni lub Hanna Krall: Zdążyć przed Panem Bogiem;
 • Gustaw Herling – Grudziński: Inny świat;
 • Ryszard Kapuściński: Podróże z Herodotem.

3.Inne:

 • filmy wybrane z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego);
 • homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.

 

                                                            Poziom rozszerzony

1.Teksty określone dla poziomu podstawowego, a ponadto:

 • Horacy – wybrane liryki;
 • Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok);
 • Jan Kochanowski: Treny (jako cykl poetycki);
 • poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);
 • wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;
 • Juliusz Słowacki :Kordian lub Fantazy;
 • Zygmunt Krasiński: Nie-Boska Komedia;
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzak: Ojciec Goriot, Emil Zola: Nana lub Gustaw Flaubert: Pani Bovary);
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz: Szewcy;
 • Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie;
 • Michaił Bułhakow: Mistrz i Małgorzata;
 • wybrana powieść lub zbiór opowiadań spośród utworów XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego);
 • wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów literatury światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery);
 • wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).

2.Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela):

 • wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej;
 • Dante Alighieri: Boska komedia;
 • Johann Wolfgang Goethe Faust;
 • Czesław Miłosz – wybrany esej;
 • Zbigniew Herbert – wybrany esej;
 • inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Marka Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);
 • wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga);
 • dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);
 • Jan Paweł II: Tryptyk Rzymski;
 • Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok).

3.Inne, jak z poziomu podstawowego, a ponadto:

 • wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charliego Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);
 • spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku;
 • stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika.