Każdy ją ma. Swoją własną, jedyną i niepowtarzalną. Osobowość. Nie zawsze jest nam z nią po drodze, bywa że staje w poprzek naszym zamiarom. Czy można ją zmienić? Czy to my mamy osobowość, czy ona ma nas? Czy jesteśmy na swoją osobowość skazani? (...)

            Jedna z najbardziej popularnych teorii osobowości proponuje pięć ogólnych wymiarów, za pomocą których można opisać osobowość człowieka. Są to:

  • ekstrawersja, która odnosi się do jakości i liczby interakcji społecznych oraz poziomu energii, a także zdolności do doświadczania pozytywnych emocji;
  • neurotyczność, odzwierciedla niezrównoważenie, skłonność do przeżywania negatywnych emocji oraz podatność na stres;
  • ugodowość, opisuje nastawienie do innych ludzi – ktoś ugodowy skłonny jest do współpracy i pomocy;
  • sumienność, czyli stopień naszego zorganizowania, dokładność i wytrwałość w dążeniu do celu;
  • otwartość na doświadczenie, czyli pozytywne wartościowanie różnych doświadczeń życiowych (…).

Przeczytaj poniższe stwierdzenia, przy każdym z nich postaw cyfrę od 1 – gdy zdecydowanie się nie zgadzasz, czyli stwierdzenie Cię nie dotyczy, aż po 5 – gdy stwierdzenie bardzo trafnie Cię opisuje:

1. Często czuję się gorszy od innych.

2. Lubię mieć wokół siebie ludzi.

3. Nie lubię tracić czasu na marzenia.
4. Staram się być uprzejmy dla każdego.

5. Ciężko pracuję, by zrealizować swoje cele.

6. Często czuję się zdenerwowany i napięty.

7. Lubię być tam, gdzie coś się dzieje.

8. Poezja na mnie słabo działa, albo wcale.

9. Większość ludzi, których znam, lubi mnie.

10. Trzymam swoje rzeczy w porządku i czystości.

11. Często wpadam w złość bez powodu.

12. Łatwo mnie rozśmieszyć.
13. Gdy raz znajdę właściwy sposób na robienie czegoś, to się go trzymam.

14. Wolę raczej współpracować z innymi, niż rywalizować.

15. Jestem osobą skuteczną, która zawsze kończy to, co zaczęła.

Jeśli zastanawiasz się , który typ osobowości najlepiej Cię charakteryzuje zapraszamy do biblioteki i lektury rozwiązania, a także lutowego numeru „Charakterów”. (na zdjęciu okładaka wydania z portalu Charaktery)

                                   
Opracowano na podstawie tekstu Piotra Olesia, Elżbiety Chmielnickiej-Kuter i Doroty Krzemionki