,,Z NAJWIĘKSZEJ ROZPACZY MOŻNA UCZYNIĆ NAJBARDZIEJ NIEZWYCIĘŻONĄ NADZIEJĘ”
pisał Friedrich Nietzsche.
 

Ci, którzy to potrafią, jak dowodzą badania, są bardziej odporni psychicznie, rzadziej się martwią, częściej osiągają sukces.

Kierując się tą zasadą, dr William Buchholz przygotował ulotkę opisującą, co i jak leczy NADZIEJA.

OPIS LEKU: Nadzieja jest naturalną substancją powstającą dzięki wyobrażaniu sobie lepszej przyszłości. Powoduje wzrost odwagi i energii - ułatwiając osiągania trudnych nawet celów.

WSKAZANIA: W leczeniu nieufności, depresji, lęku oraz w celu zwiększenia motywacji do leczenia. Pomocniczo w usuwaniu lęku, pesymizmu i osamotnienia.

MECHANIZM DZIAŁANIA: umożliwia kreowanie lepszych oczekiwań co do przyszłości, co wyzwala mentalnie z niekorzystnego stanu obecnego, uwalnia od pesymizmu, zatrzymuje lęk wolno płynący. Niweluje poczucie osamotnienia, poprzez wzbudzenie oczekiwań co do możliwości zaistnienia głębokich relacji z innymi. Wzmaga motywację do działania i do leczenia, dając poczucie, że cela są możliwe do zrealizowania.

DAWKOWANIE I CZAS PODAWANIA LEKU: Dostosowane do osoby. (…)

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Brak w przypadku NADZIEI Prawdziwej.

 

Oprac. na podstawie art. ,, Pokłady nadziei”  zamieszczonego w październikowym numerze ,,Charakterów”.