ACADEMICA

Kontakt: Tel.: 507 041 545; (22) 608 26 81 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych

Zasoby

Academica udostępnia zasoby cyfrowe, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Udostępniamy 3 109 381 dokumentów.

Rezerwacje

System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece. Rejestracji użytkowników systemu Academica dokonują biblioteki.

O projekcie

Historia

Biblioteka Narodowa realizowała projekt Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica w latach 2010-2014. Projekt powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa.

Celem projektu było wprowadzenie nowej jakości w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych poprzez zastąpienie ich tradycyjnej formy polegającej na przesyłaniu pocztą egzemplarzy papierowych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom użytkownicy korzystają z elektronicznych publikacji naukowych za pomocą dedykowanych terminali zlokalizowanych w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce. Rejestracja czytelników korzystających z systemu Academika dokonywana jest za pomocą kart bibliotecznych.

Udostępnianie publikacji naukowych odbywa zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a same dzieła podlegają ograniczeniom kopiowania lub drukowania ich fragmentów. Ze względu na ograniczenia prawno-autorskie system Academica umożliwia dostęp do publikacji wyłącznie jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym czasie, podobnie jak ma to miejsce w systemie tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych. Dlatego też w wypożyczalni Academica zaimplementowano system rezerwacji, umożliwiających zaplanowanie przez czytelnika terminu pracy na terminalu w wybranej bibliotece. Publikacje należące do domeny publicznej, kategorii Open Access oraz pozyskane w ramach licencji są dostępne bez żadnych ograniczeń.

W ramach projektu Biblioteka Narodowa zakupiła 8 nowoczesnych skanerów, w tym 6 skanerów automatycznych do książek i mikrofilmów oraz wyposażenie repozytorium cyfrowego umożliwiającego bezpieczne długookresowe przechowywanie reprodukcji cyfrowych. Przygotowano również oprogramowanie do obsługi ścieżki digitalizacji oraz oprogramowanie do obsługi wypożyczeń międzybibliotecznych i systemu rezerwacji publikacji. Dzięki zrealizowanym inwestycjom możliwe stało się wdrożenie procesu masowej digitalizacji publikacji ze zbiorów biblioteki Narodowej, ich bezpiecznej archiwizacji oraz udostępnianie ich bibliotekom naukowym i publicznym w całej Polsce na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego dokumentów cyfrowych.

Projekt został zakończony w październiku 2014 r.

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

O projekcie

Nowa jakość wypożyczeń międzybibliotecznych

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Nowa jakość wypożyczeń

Głównym celem systemu Academica jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Wysyłka książek drogą pocztową została zastąpiona dostępem do zbiorów Biblioteki Narodowej za pomocą dedykowanych terminali, zlokalizowanych w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce.

Rejestracja czytelników korzystających z systemu Academica odbywa się za pomocą kart bibliotecznych. Nie jest to zatem tylko kolejna biblioteka cyfrowa, lecz system, który ułatwia codzienną pracę bibliotekarzom i czytelnikom.

Elastyczny system rezerwacji

Dzięki systemowi rezerwacji, który zaimplementowano w cyfrowej wypożyczalni Academica, możliwe jest zaplanowanie przez czytelnika terminu pracy na terminalu w bibliotece, z której korzysta na co dzień. Rezerwacji wybranych książek i czasopism można dokonywać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu po zarejestrowaniu się w bibliotece. Publikacje należące do domeny publicznej, kategorii Open Access oraz pozyskane w ramach licencji niewyłącznych będą dostępne bez żadnych ograniczeń również z komputerów prywatnych.

Ogromna baza publikacji

Academica pozwala na dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej.

Legalne źródło wiedzy

Publikacje są udostępniane zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pełnym poszanowaniem praw autorskich. Zastosowane w projekcie rozwiązania technologiczne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa utworów pozostających pod ochroną prawa autorskiego, które nie mogą być kopiowane ani drukowane. Ze względu na ograniczenia prawno-autorskie system Academica umożliwia dostęp do publikacji chronionych wyłącznie jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym czasie, podobnie jak ma to miejsce w systemie tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych.

Warto podkreślić, że system ACADEMICA jest całkowicie darmowy i nie przewiduje wnoszenia jakichkolwiek opłat, zarówno przez biblioteki partnerskie, jak i przez czytelników.

Projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA realizowany pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową finansowany jest z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktur