Wyniki II etapu Międzyszkolnego Dyktanda z Języka Niemieckiego

Najlepsze wyniki osiągnęli:
Viktoria Schnorr - wśród uczniów Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Natomiast spośród uczniów naszej szkoły najlepsi w klasach I - III byli:

Marta Ostrowska z kl. Ib

Dorota Godlewska z kl. IIf

Konrad Głowacki z kl. IIIa 

Dziękujemy wszystkim za udział w dyktandzie i zapraszamy ponownie w przyszłym roku szkolnym!