Dni Kultury w I LO organizujemy w tym roku po raz dziesiąty! Przez trzy dni bawimy się  i prezentujemy własny dorobek - pokazujemy go na wystawach malarskich i fotograficznych naszego autorstwa, podczas występów muzycznych i w kabaretonach. Staramy się przede wszystkim pokazać samych siebie: jak rozumiemy literaturę i czynny w niej udział, czym jest dla nas tworzenie i jak pojmujemy sztukę. Stajemy się placówką kultury - szkołą prawdziwie ogólnokształcącą!