"Z prawem za pan brat… i siostra: Natalia Szpytko z klasy 3C i Maciej Makowski z 4C zakwalifikowali się do drugiego etapu XI edycji Konkursu Wiedzy o Prawie organizowanego pod patronatem Krajowej Izby Radców Prawnych; gratulacje!
Drugi etap już w przyszłym tygodniu – kciuki!"
Opiekun p. P. Malski