UWAGA, UWAGA!!!
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu językowo-krajoznawczego z zakresu języka niemieckiego Ein Stadtbummel – in der Schweiz. Konkurs polega na opracowaniu trasy turystycznej dla wylosowanego szwajcarskiego miasta.
Kroki:
1. Chętne osoby zgłaszają się do Piotra Malskiego i wybierają z listy miast jedno, które zechcą opracować. Termin zgłoszeń i wyboru miasta: do 31.01 2024. Udział można wziąć indywidualnie lub w parach (dopuszczalne pary międzyklasowe). Ilość miejsc ograniczona do ilości miast!
2. W Internecie, przewodnikach turystycznych, informatorach, innych zasobach (np. własnych) wyszukujecie interesujące obiekty w danym mieście i informacje o nich.
3. Przetwarzacie te informacje, przekształcacie na tzw. własny język) i wraz z ilustracjami umieszczacie je w prezentacji multimedialnej (w Power point) – ok. 15- slajdów.
4. Opis obiektów i ew. krótka charakterystyka miasta powinna być zredagowana w języku polskim, ale z podaniem kluczowych pojęć w języku niemieckim. Zachęcamy do opisu hasłowego, czyli skrótowego, ale treściwego.
5. Prezentacje przesyłacie na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - koniecznie z tematem Stadtbummel-die Schwiez!!! (Maile bez tego tytułu nie będą otwierane!) do końca lutego 2024.
6. Jury dokona oceny prezentacji i nominuje zwycięzców (przewidziane są wyróżnienia, drobne nagrody i fajne oceny z języka niemieckiego).
7. Kryteria oceny to: estetyczne walory prezentacji, pomysłowość, wartość edukacyjna:) ujęcie istotnych poznawczo dla danych obiektów szczegółów oraz przytoczenie przydatnych pojęć po niemiecku).
8. Na ostatnim slajdzie należy podać autorkę/autora/autorów oraz złożyć oświadczenie, że załączona prezentacja nie jest plagiatem. Słowo „przysięgam/przysięgamy” – mile widziane 😉"
ZAPRASZAMY!!!