WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW  PRZYJĘTYCH DO 1LO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
WYNIKI REKRUTACJI (listy PRZYJĘTYCH)
31 lipca 2023r. zostały wywieszone na tablicy w budynku szkoły (parter) listy osób przyjętych do I LO na rok szk. 2023/2024.
Ze względu na ochronę danych osobowych prosimy o nierobienie zdjęć list uczniów przyjętych do poszczególnych klas!
Informację o wyniku rekrutacji znajdziecie także w systemie rekrutacji (na swoim profilu).

Jeśli ktoś tego nie zrobił wcześniej prosimy osoby, które zostały przyjęte do I LO o dostarczenie do sekretariatu szkoły:
- zgody na naukę przedmiotów rozszerzonych (do pobrania ze strony szkoły - zakładka Rekrutacja/Poradnik rekrutacyjny)
- 1 zdjęcia do legitymacji szkolnej
- karty zdrowia.

PODRĘCZNIKI - wykaz znajdziesz TUTAJ
 Prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników do nauki języków obcych do września, gdy zostaną przeprowadzone testy sprawdzające poziom zaawansowania.

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW  KLAS I
Zapraszamy rodziców na zebranie 30 sierpnia 2023r. o godz. 17.
Podczas spotkania z wychowawcą:
- podamy informacje dotyczące wyjazdu integracyjnego (zgody na wyjazd, plan wyjazdu, uiszczenie u wychowawcy opłaty za wyjazd – 210zł)
- zgody rodziców na naukę przedmiotów rozszerzonych
- informacje dotyczące nauki religii i wychowania do życia w rodzinie.

 WYJAZD INTEGRACYJNY DLA KL. I
Zapraszamy wszystkie „pierwszaki” w dniach 1-2.09.2023r. na wyjazd integracyjny do Przesieki (szczegóły na zebraniu z rodzicami).

WITAMY W KOPERNIKU!!!