WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I - IV na rok 2023/24 do pobrania TUTAJ
K
lasy I znajdziecie również w linku REKRUTACJA: TUTAJ
UWAGA
Prosimy uczniów przyszłych klas I o niekupowanie podręczników do języków obcych, ponieważ decyzja o doborze podręcznika zapadnie po teście ustalającym poziom grupy.
W pierwszym tygodniu września zostanie również zorganizowany kiermasz podręczników używanych.