BARDZO dziękujemy SPONSOROM XIV Dni Kultury, dzięki którym stać nas na coraz cenniejsze nagrody, a sama impreza nabiera coraz większego rozmachu!!
! W tym roku wsparli nas:
Pan Grzegorz Buras - Prezes Auto Centrum Victoria w Lubinie - tradycyjnie już nasz sponsor strategiczny, na którym Kopernik może zawsze polegać!
Pan Jarosław Dziurman - dziękujemy za dołączenie do grona naszych darczyńców!
Państwo Aneta i Daniel Gajewscy z firmy ENFOREST, którzy również dołączyli w tym roku do grona naszych darczyńców. 
Pan Kazimierz Ziółkowski - Prezes PKS Lubin - wspierający nasze liceum od lat
Butik Runway - od kilku edycji wspiera konkurs modowy Runway,
Niezawodna Rada Rodziców przy I LO!
Bank Zachodni - wpierający grę businessową - CASHFLOW.
Dziękujemy też wszystkim prowadzącym wykłady, warsztaty i spotkania- bo wszystko co robią opiera się na zasadzie wolontariatu!
Serdecznie dziękujemy!