2C 2hum z el prawa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka EH s207 j.polski WL s102 j.polski WL s102 r_biologia-r.2 #B2 s305
r_geografia-r.3 #Gac s117
r_historia-r.4 #H2 s202
wf-wf1 MB s110
wf-wf2 #CDd @
wf-wf3 #CDc s104
2 8:55- 9:40 r_biologia-r.2 #B2 s305
r_geografia-r.3 #Gac s121
r_historia-r.4 #H2 s202
j.angielski-an1 MW s13
j.angielski-an2 SK s304
j.polski WL s102 r_biologia-r.2 #B2 s305
r_geografia-r.3 #Gac s117
r_historia-r.4 #H2 s202
matematyka EH s207
3 9:50-10:35 j.niemiecki-jo1 SG s11
j.niemiecki-jo2 AW s119
religia PJ s107 zaj. wych. MW s13 r_j.polski WL s102 r_angielski-an1 MW s13
r_angielski-an2 SK s304
4 10:55-11:40 r_j.polski WL s102 edu_obyw EU s212 wf-wf1 MB s110
wf-wf2 #CDd @
wf-wf3 #CDc s104
r_j.polski WL s102 r_angielski-an1 MW s13
r_angielski-an2 SK s304
5 11:50-12:35 j.polski WL s102 matematyka EH s207 j.niemiecki-jo1 SG s11
j.niemiecki-jo2 AW s119
r_angielski-an1 MW s13
r_angielski-an2 SK s304
r_j.polski WL s102
6 12:45-13:30 wf-wf1 MB s110
wf-wf2 #CDd @
wf-wf3 #CDc s104
u_przyroda-uz1 #Pr2 s203
u_hist.i sp.-uz2 WR s117
edu_obyw EU s205 j.niemiecki-jo1 SG s11
j.niemiecki-jo2 AW s119
r_j.polski WL s102
7 13:40-14:25   r_biologia-r.2 #B2 s305
r_geografia-r.3 #Gac s119
r_historia-r.4 #H2 s202
r_angielski-an1 MW s13
r_angielski-an2 SK s304
religia PJ s118 u_przyroda-uz1 #Pr2 s203
u_hist.i sp.-uz2 WR s117
Obowiązuje od: 3 września 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-08-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum