2C 2hum z el prawa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 zaj. wych. AW s119 matematyka MS s205 r_biologia-r.2 #B2 s305
r_historia-r.4 #H2 s202
r_fizyka-r.1 #Fbc s212
r_biologia-r.2 #B2 s305
r_geografia-r.3 #Gbc s120
r_historia-r.4 #H2 s202
r_fizyka-r.1 #Fbc s212
r_geografia-r.3 #Gbc s120
2 8:55- 9:40 j.niemiecki-jo1 AW s119
j.francuski-jo2 IK s118
j.polski GW s123 r_biologia-r.2 #B2 s305
r_historia-r.4 #H2 s202
matematyka MS s206 edu_obyw EU s118
3 9:50-10:35 r_j.polski GW s123 j.polski GW s123 r_angielski-an1 SK s304
r_angielski-an2 MW s13
j.angielski-an1 SK s304
j.angielski-an2 MW s13
j.niemiecki-jo1 AW s119
j.francuski-jo2 IK s118
4 10:45-11:30 j.polski GW s123 r_angielski-an1 SK s304
r_angielski-an2 MW s13
r_angielski-an1 SK s304
r_angielski-an2 MW s13
r_j.polski GW s123 religia-rel PJ s117
5 11:50-12:35 wf-wf1 MB s110
wf-wf2 #ECc s104
wf-wf3 #ECd s105
j.niemiecki-jo1 AW s119
j.francuski-jo2 IK s118
wf-wf1 MB s110
wf-wf2 #ECc s104
wf-wf3 #ECd s105
r_j.polski GW s123 matematyka MS s205
6 12:45-13:30 r_angielski-an1 SK s304
r_angielski-an2 MW s13
edu_obyw EU s120 r_j.polski GW s123 wf-wf1 MB s110
wf-wf2 #ECc s104
wf-wf3 #ECd s105
j.polski GW s123
7 13:40-14:25 r_fizyka-r.1 #Fbc s212
r_biologia-r.2 #B2 s305
r_geografia-r.3 #Gbc s120
r_historia-r.4 #H2 s202
u_przyroda-uz1 #Pr2 s203
u_hist.i sp.-uz2 MP s202
r_fizyka-r.1 #Fbc s212
r_geografia-r.3 #Gbc s120
u_przyroda-uz1 #Pr2 s203
u_hist.i sp.-uz2 MP s202
r_j.polski GW s123
8 14:35-15:20   religia-rel PJ s121      
Obowiązuje od: 11 grudnia 2017
Drukuj plan
wygenerowano 2017-12-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum