2E 2hum-psych
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski GW s123 r_geografia-r.3 #Gae s120 r_biologia-r.2 #B2 s305
r_geografia-r.3 #Gae s120
r_historia-r.4 #H2 s202
r_biologia-r.2 #B2 s305
r_historia-r.4 #H2 s202
religia-rel BK s107
2 8:55- 9:40 hist_literat GW s123 matematyka MS s202 r_biologia-r.2 #B2 s305
r_geografia-r.3 #Gae s120
r_historia-r.4 #H2 s202
hist_literat GW s123 matematyka MS s205
3 9:50-10:35 j.niemiecki-jo1 AW s119
j.francuski-jo2 IK s118
r_angielski-an1 ER s12
r_angielski-an2 AN s1
wf-wf1 AS @
wf-wf2 #ECc s104
wf-wf3 #ECd s105
j.polski GW s123 j.polski GW s123
4 10:55-11:40 matematyka MS s205 wf-wf1 AS @
wf-wf2 #ECc s104
wf-wf3 #ECd s105
j.niemiecki-jo1 AW s119
j.francuski-jo2 IK s118
wf-wf1 AS @
wf-wf2 #ECc s104
wf-wf3 #ECd s105
j.polski GW s123
5 11:50-12:35 r_wos EU s207 r_wos EU s207 hist_literat GW s123 r_wos EU s207 j.niemiecki-jo1 AW s119
j.francuski-jo2 IK s118
6 12:45-13:30 j.angielski-an1 ER s12
j.angielski-an2 AN s1
religia-rel BK s107 r_angielski-an1 ER s12
r_angielski-an2 AN s1
wst.psych PM s213 r_angielski-an1 ER s12
r_angielski-an2 AN s1
7 13:40-14:25 r_biologia-r.2 #B2 s305
r_historia-r.4 #H2 s202
u_przyroda-uz1 #Pr2 s203
u_hist.i sp.-uz2 WR s118
zaj. wych. GW s123 u_przyroda-uz1 #Pr2 s203
u_hist.i sp.-uz2 WR s118
r_angielski-an1 ER s12
r_angielski-an2 AN s1
8 14:30-15:15       r_geografia-r.3 #Gae s120  
Obowiązuje od: 30 kwietnia 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum