" Z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu przygotował dla szkół noszących imię sławnego uczonego projekt pt. „Rok Kopernika w Ossolineum”. Z tej okazji 25 października 2023r. klasa 3c wzięła udział w specjalnych zajęciach poprowadzonych przez p.Agnieszkę Hajduk - Undro. Podczas naszej wizyty w dawnym budynku poklasztornym Zakonu Szpitalnego Kawalerów Krzyżowych z Czerwoną Gwiazdą wysłuchaliśmy prelekcji pt. „Mikołaja Kopernika przypadki” oraz mogliśmy ujrzeć (co zdarza się bardzo rzadko) faksymile pierwszego wydania przełomowego dzieła naszego astronoma „O obrotach ciał niebieskich”. Na koniec spotkania pochłonęła nas praca twórcza nad przygotowaniem własnoręcznie ozdobionej pamiątkowej torby. Ciąg dalszy naszej wędrówki śladami Kopernika już w listopadzie, bowiem czeka nas udział w przedstawieniu pt. „Pięć dni z życia Kopernika” w Teatrze Polskim we Wrocławiu."