Klasa

Profil

Języki

Przedmioty liczone

w rekrutacji

Przedmioty rozszerzone

A

matematyczno-fizyczna

Drzwi Otwarte
28 maja
godz. 12:00!!!

1. język angielski

2. j. niem./ j. franc. – do wyboru

j. polski,
j. obcy,

matematyka, fizyka

j.angielski, matematyka, fizyka

B

biologiczno-chemiczna

 Drzwi Otwarte
28 maja
godz. 12:00!!!

1. język angielski

2. j. niem./ j. franc. – do wyboru

j. polski, j. obcy,

matematyka, biologia

j.angielski, biologia, chemia

C

prawna
Drzwi Otwarte
28 maja
godz. 12:00!!!

1. język angielski

2. j. niem./ j. franc. - do wyboru

j. polski, j. obcy,

matematyka, WOS

j. angielski, j. polski, historia