KTO będzie gościem XIV DK 16-18 marca 2016:

dr MATEUSZ DRÓŻDŻ - absolwent I LO
„Studia prawnicze, pasja i praca” – wykład otwarcia 
„Rola prawnika na dzisiejszym rynku pracy” - spotkanie z klasą prawniczą 1c
Radca prawny, doktor nauk prawnych, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego. Właściciel kancelarii prawnej. Wykłada: Prawo handlowe, Bezpieczeństwo i Organizacja Imprez Masowych (w języku polskim), International Business Law (w jęz. angielskim).
Przewodniczący rady nadzorczej spółki Cuprum-Med sp. z o.o.
Jego praca magisterska pod tytułem „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i ich skutki na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów” otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa handlowego w 2011 r. organizowanym przez Wolters Kluwer. 
Laureat licznych nagród, m.in.: w konkursach:
- stypendium naukowego przyznawanego przez Minister do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
- w konkursie na najlepszego studenta Polski „Primus Inter Pares”
- Studia ukończył na Uczelni Łazarskiego, z jedną z najlepszych średnich w historii uczelni. 
- Został pierwszym stypendystą Fundacji Uczelni Łazarskiego.
- Jest najmłodszym laureatem konkursu Rising Star 2013, organizowanego przez Gazetę Prawną. 
- W 2012 r. nominowany do nagrody prawnik pro brono, konkurs organizowany przez Rzeczpospolitą.
W 2015 r. ukończył aplikację radcowską w Warszawie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. 
Egzamin wstępny na aplikację zdał jednym z najwyższych wyników w Polsce. 
W 2015 r. obronił doktorat na temat „Zawarcie umowy na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej umowie sprzedaży”.
Praca została nominowana do konkursu najlepsza praca doktorska w 2015 r., organizowana przez „Państwo i Prawo”.
Członek Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Członek komisji oraz podkomisji sejmowych do spraw zmian ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Twórca jednego z projektu zmian do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Jest autorem komentarza do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także opinii prawnych, ekspertyz oraz rekomendacji z zakresu imprez masowych.
W 2012 r. był współautorem międzynarodowego raportu – Doing Business Report wydanego przez Grupę Banku Światowego.

 


dr JOANNA PORUCZNIK
„Zawód archeolog – prawdy i mity”
"Od października 2015 pracuję jako asystent w Zakładzie Historii Starożytnej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Mam licencjat z kultury śródziemnomorskiej, podwójne magisterium z archeologii i filologii klasycznej, doktorat z historii starożytnej w ramach międzynarodowego programu studiów doktoranckich. Było to porozumienie między UWr a Uniwersytetem w Liverpoolu, stypendium miałam finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (link do programu: http://www.fnp.org.pl/oferta/mpd/ )
Obecnie pracuje w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki: http://www.hist.uni.wroc.pl/PL/index.php/greek-city/project 
Moje zainteresowania badawcze to północne wybrzeża Morza Czarnego (dzisiejsza Pd Ukraina, Krym, Pd Rosja) w okresie, kiedy istniały tam miasta greckie w okresie archaicznym, klasycznym, hellenistycznym i rzymskim (czyli mniej więcej VII p.n.e.-IV n.e.), badam relacje międzykulturowe (między Grekami, Scytami, Sarmatami i inną ludnością miejscową), problemy tożsamości kulturowej, lokalnej i etnicznej, pojecie multikulturalizmu i hybrydyzacji w społeczeństwach antycznych w mieście i na terenach wiejskich północnego Czarnomorza. Interesuję się też epigrafiką, numizmatyką i ikonografią starożytną. Byłam na misjach archeologicznych na Krymie w Kerczu i w Rosji koło Rostowa nad Donem. Oprócz tego kopałam w Wielkiej Brytanii i w wielu miejscach w PL na stanowiskach z okresu kamienia, brązu i wpływów rzymskich. doc. dr RYSZARD JASIŃŚKI
Wykład z Anatomii:
"Układ Ruchu:
- bierny układ ruchu: podział i funkcja kości, rodzaje połączeń kości,
- czynny układ ruchu: podział i budowa mięśni, funkcja mięśni"
Jest pracownikiem Zakładu Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zabiegowej i Onkologii - Wydziału Fizjoterapii - Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Kieruje zespołem pracowników realizujących zajęcia z przedmiotu „Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych” dla studentów kierunku Fizjoterapia oraz prowadzi zajęcia z „Anatomii” dla studentów I roku na kierunku Kosmetologia i Terapia Zajęciowa.
Jego zainteresowania naukowe i badawcze to: „Problematyka asymetrii układu zespoleń żył powierzchownych okolicy dołu łokciowego w kończynach górnych” oraz  „Diagnostyka funkcjonalna układu naczyniowego kończyn górnych u człowieka”.prof. JANUSZ MAREK PAWLIKOWSKI

"Czy da się zrozumieć mechanikę kwantową?"
Janusz M. Pawlikowski ukończył w roku 1966 studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, następnie doktoryzował się z fizyki cienkich warstw półprzewodnikowych (1972)  i habilitował z fizyki ciała stałego (1978). Tytuł profesora otrzymał w roku 1987, a profesorem zwyczajnym został w 2000 roku. W roku 1997 ukończył zaocznie prawo bankowe na Wydziale Prawa w Uniwersytecie Wrocławskim.
Opublikował ponad 150 prac w czasopismach o światowym zasięgu (w tym 4 monografie) ; jest członkiem komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma Infrared Physics and Technology. Przez dwa lata pracował w USA w University of Delaware nad materiałami półprzewodnikowymi do baterii słonecznych.Pełnił różne funkcje w szkolnictwie wyższym, w tym rektora uczelni niepublicznej. Jego hobby to fotografia.

 

 

 

 


JACEK JAZY
„Czy dopalacze ryją beret?”
Specjalista psychiatra ,certyfikowany specjalista terapii uzależnień.
Absolwent Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego,Uniwersytetu Zielonogórskiego
Ordynator Oddziału Psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
Pasjonat psów , fotografii i sportu.

 

KATARZYNA RATAJCZAK
Spotkanie z autorką książki  „Niezniszczalne. Prawdziwe opowieści  przedsiębiorczych kobiet, czyli czego uczy nas porażka”
O autorce:
Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.
Coach z certyfikatem International Coach Federation.
Ponad dziesięć lat pracowała w międzynarodowych agencjach reklamowych, przez siedem lat była dyrektorem w Urzędzie Miasta Warszawy, gdzie odpowiadała za promocję inwestycyjną i turystyczną. Jako praktyk prowadzi także zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim z komunikacji marketingowej i 
brandingu oraz szkolenia i doradztwo w tym zakresie.
„Niezniszczalne” to 10 wywiadów z kobietami, które odważyły się podjąć ryzyko prowadzenia własnej firmy. To nie są bohaterki z pierwszych stron gazet, businesswomen z korporacyjną karierą.  Wszystkie je łączy jedno: przedsiębiorczość.
Czytając ich historie mówią, że warto spróbować, choć niełatwo się odważyć i że nie zawsze będzie różowo. Ale przede wszystkim pozwalają nabrać wiary, że można.
Młodsze i starsze, działają w nowych technologiach albo w tradycyjnych dziedzinach, pochodzą z metropolii i małych miasteczek, mają przedsiębiorczość w genach lub pierwsze w rodzinie poszły na swoje, są bogate z domu, albo zaczynały z kilkoma groszami, niezależnie od drogi życiowej i osobistej historii, wszystkie bohaterki łączy jedno -  założyły własny biznes. Podjęły wyzwanie i mu sprostały, choć i o tym jest ta książka, że nie zawsze było im łatwo.

 

 


ADA AUGUSTYNIAK

Absolwentka I LO,
Absolwentka Instytutu Filozofii
"Tworzy obrazy, ręką i aparatem.
Mieszka na prawie pustym, białym poddaszu w Krakowie, ale chodzi do lasu i jeździ w góry tak często, jak to możliwe.
Ada jest lektorką języka chińskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
niedawno rzuciła studia doktoranckie z chińskiej filozofii, żeby mieć więcej czasu na rysowanie – i nie żałuje
Poza tym prowadzi warsztaty z rysowania filozofii dla dzieci i innych ludzi, chociaż sama ciągle uczy się, jak rysować filozofię.
Jakiś czas temu odkryła, że książki obrazkowe są najlepszym medium pozwalającym połączyć filozofię z obrazem. 
W 2015 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało jej stypendium na stworzenie filozoficznej książki obrazkowej oraz przygotowanie przewodnika do prowadzenia warsztatów rysowania filozofii. 
Projekt Rysowanie Filozofii został zrealizowany w 2015 roku ramach stypendium Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ada najbardziej interesuje się przesuwaniem granic tego, co nazywa się rzeczywistością i codzienną estetyką.
Poza tym bardzo ciekawi ją, w jaki sposób nasze umysły zawsze szukają sensu i opowiadają sobie historie na swój temat. 
Zainteresowania naukowe: filozofia chińska okresu Walczących Królestw, filozofia języka, teoria queer, etyka w kontekście międzygatunkowym.
Weganka
Poprowadzi warsztaty:
Warsztaty Wyklejania Filozofii - temat: TOŻSAMOŚĆ:.” Kim jesteś? Jak daleko można dojść w odpowiedzi na to pytanie? 
„Zapraszam na warsztaty poszerzania świadomości autorską metodą filozofii praktycznej. Będziemy rozmawiać, wyklejać i odklejać przekonania, które nawarstwiły się podczas życia w kulturze
JAK TRUDNY JEST JĘZYK CHIŃSKI? - wprowadzenie do nauki języka chińskiego
http://www.adaaugustyniak.pl/choc  www.adaaugustyniak.pl   adaaugustyniak.pl    http://mazak-i.blogspot.com/

 


WOJTEK WDOWIAK
Marzenia, cel, realizacja

Człowiek 1000 zainteresowań, wieczny student, sportowiec, miłośnik sztuki i dobrej kuchni. Hedonista.
Wojtek Wdowiak jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zdobył dyplom MBA na EADA Business School i AMP na IESE Business School w  Barcelonie .Jest również doktorantem w dziedzinie zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu marketingu mobilnego.
Prezes Zarządu Trendmetric , lider Projektu Kariera.pl.
Swoją karierę zawodową  rozpoczynał jako konsultant w Fine Point Technologies w Londynie. Dyrektor sprzedaży w Celsa International w Barcelonie, gdzie odpowiadał za poszukiwanie nowych możliwości, podtrzymywanie relacji biznesowych, umowy partnerskie i marketing międzynarodowy. Jego działania przyczyniły się do rozwoju biznesu i podwojenia przychodów. Pracował jako dyrektor eksportu w Celsa International w Dubaju, gdzie doprowadził do otwarcia tamtejszego biura handlowego zarządzającego sprzedażą na Bliski Wschód, zajmował się również strategią sprzedaży dla regionu EMEA, jak i aktywnie uczestniczył w pozyskiwaniu nowych klientów i przeprowadzaniu transakcji.
Pracował jako dyrektor sprzedaży w Celsa Huta Ostrowiec, gdzie zarządzał projektem utworzenia nowej walcowni – inwestycji o wartości 500 mln euro. Był zaangażowany w planowanie strategiczne, tworzenie struktury organizacyjnej oraz analizy rynkowe. Nadzorował sprzedaż, działania marketingowe oraz funkcjonowanie zespołów wsparcia sprzedaży.

 

JUSTYNA JAZY
Warsztaty kulinarne – psychodietetyka

Nauczyciel biologii, psychodietetyk, praktyk odchudzania.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego , SWPS we Wrocławiu .
Pasjonatka kotów i zdrowej (niekoniecznie dietetycznej) kuchni
"Wspieram i towarzyszę moim Klientom w ich osobistej drodze w poszukiwaniu sposobu na osiągnięcie wymarzonej sylwetki. Wiem, z własnego doświadczenia, jaką ogromną trudnością dla niektórych ludzi jest utrzymanie diety, a później, po wielu wyrzeczeniach i po osiągnięciu wymarzonej wagi, zachowanie zdrowych nawyków."TOMASZ FORYŚ
„Prawdopodobieństwo - niekochany dział matematyki.”
Sam o sobie mówi: "nauczyciel matematyki, który pomoże wam polubić i zrozumieć prawdopodobieństwo."
Założyciel Akademii Epsilon. Matematyk z wykształcenia i zamiłowania. Ukończył Politechnikę Wrocławską, Wydział PPT (Podstawowe Problemy Techniki) z tytułem mgr inż. matematyki stosowanej, specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna. Od wielu lat prowadzi kursy maturalne, może pochwalić się 100% zdawalnością swoich kursantów. Jest cierpliwy i wyrozumiały, a swoją wiedzę przekazuje w przystępny dla każdego sposób. Znajdzie wspólny język zarówno z młodymi pasjonatami matematyki, jak i tymi, którzy tę naukę traktują jako „zło konieczne”  Lubi aktywnie spędzać czas. W wolnych chwilach jeździ w góry, jego pasją jest paralotniarstwo.
Akademia Epsilon powstała w lutym 2011 roku pod nazwą Akademia Matematyki Epsilon.

 


MICHAŁ NAREWSKI
Murale to znak naszych czasów ukazujący na wielką skalę to, co interesuje współczesnych artystów, jakie są ich nastroje społeczne, odczucia, myśli, co ich bawi, a co niepokoi. To nie tylko barwne malowidła na ścianach miast, ale także bogate zjawisko posiadające swoje oblicze zarówno artystyczne jak i społeczne, psychologiczne. Kolorowy zgiełk uzewnętrznia emocje różnych grup społecznych w przestrzeni miejskiej na całym świecie. Artyści integrując w tkankę miejską w sposób niezwykle różnorodny próbują zwrócić uwagę przechodniów na sprawy istotne, często wypierane ze zbiorowej pamięci czy też bagatelizowane. Pomysłowym żartem, nienachalną obrazkową formą lub też wręcz przeciwnie, w sposób świadomy i intencjonalny, wyrazisty i bezpośredni, starają się przerwać autystyczne poruszanie się po mieście. Idąc ulicami Wrocławia nie sposób jest nie natrafić na wielkoformatowe, barwne malowidło i choć raz, na chwilę, nie przystanąć koło obrazów na ścianach kamienic, dworców, w przejściach podziemnych, czyniąc w tym momencie ucztę dla oka i ćwiczenie dla rozumu. Kto bowiem z nas nie zastanawiał się nigdy co może znaczyć ów graficzny rebus, kolorowe plamy, litery, obrazki…

Wykład opowie o malowidłach ściennych wykonanych w stolicy Dolnego Śląska na przestrzeni lat 2006-2014. To próba odpowiedzenia na pytanie co to jest mural, kiedy powstał, w jaki sposób zdobywał swoją popularność w Polsce i w końcu dlaczego nie jest typową sztuką ulicy. Ukaże uznane przeze mnie za najciekawsze, wrocławskie murale wraz z sylwetkami ich twórców. 

 SZYMON SŁOWIKOWSKI - absolwent I LO
,,Zadowolić wszystkich - czyli jak to jest pracować w reklamie" 
Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 
W szkole średniej chciał być prawnikiem. Wszystko zmieniło się za sprawą kolegów, z którymi zaczął realizować filmy. 
Wraz z nimi i nauczycielami nagrał film średniego metrażu pt. Apokalipto.  
Nie wiedział wtedy, że otworzy mu to drzwi do pracy przy efektach specjalnych tworzonych na potrzeby filmów i reklam telewizyjnych.
Obecnie pracuje w Platige Image, gdzie pomaga tworzyć wirtualne "Żubry", "Niestraszki" czy "Serca i Rozumy". 
PLAN WARSZTATÓW:
3 DNI – 3 RÓŻNE GRUPY. Warsztaty w formie wykładu z prezentacjami.
Wprowadzenie:
- Od czego się wszystko zaczyna?
- Dlaczego studia faktycznie się przydają?
- Kiedy podjąć ważne decyzje?
Część główna:
- Jak robić to, co się kocha i na tym zarabiać?
- Jak dostać się do pracy przy filmach i reklamach?
- Jak  wygląda produkcja efektów specjalnych i praca w zespole (na przykładzie reklam marki Żubr)? 
- Jak wyglądają plany zdjęciowe (na przykładzie reklam marki Algida i Alivia)?
- Dlaczego nie zawsze jest „fajnie”…
- … i dlaczego jednak jest „fajnie”?
Podsumowanie:
- Jak ważne są znajomości?
- Co robić, żeby utrzymać formę zawodową?
- Jak unikać wypalenia?
- Jaka jest moja recepta na „sukces”?MAGDALENA MICHALSKA

„Poczucie własnej wartości z elementami komunikacji”
Psycholog, pedagog, trener.
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – kierunek społeczna psychologia kliniczna.
Posiada certyfikat trenera Grupy Trop. Ukończyła szereg dodatkowych kursów i warsztatów dla trenerów. Współtworzyła i współtworzy liczne programy profilaktyczne z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Realizowała warsztaty z uzależnień behawioralnych dla lekarzy medycyny i młodzieży. Prowadziła projekty szkoleniowe
z komunikacji w zespole dla międzynarodowych korporacji takich jak Bridgestone Sales,  Marin’s Central Europe, Govecs. Realizowała szkolenia dla pracowników Banków i Oświaty, a także prowadziła grupy rozwojowe dla kobiet, liczne warsztaty dla rodziców i liderów AZS. Od kilku lat współpracuje z Akademią Psychoedukacji i Psychoterapii Aspekt, Fundacją Pedagogium, Fundacją Zrobimy, Fundacją Studio Psychologii Zdrowia, Fundacją 24 Godziny, Firmą szkoleniową Agrandis, Małopolskim Centrum Profilaktyki.


 


BARTEK GRĘDYSA - absolwent I LO
„Burza w mózgu, czyli frustrująca przyjaźń z Małym Głodem„
- przez co musi przejść kreatywny w agencji reklamowej, aby pomysł zmienił się w to, co można zobaczyć na ekranie. 
"Nazywam się Bartek Grędysa, maturę zdałem w 2000 roku, a teraz wymyślam reklamy w agencji Y&R. Podczas spotkania opowiem o tym, jak się je robi i dlaczego tak bardzo nie lubicie efektów pracy mojej branży. Ale nie chciałbym tylko opowiadać, wolałbym pogadać: o waszych ulubionych markach, o tym, dlaczego podoba wam się to, w jaki sposób do was mówią, ale też o tych, które was drażnią i są obciachem. Przygotujcie zatem przykłady - niekoniecznie z tv. Może wystarczy nam też czasu na małą burzę mózgów i pomyślimy o tym, jaką reklamę można by stworzyć dla… jeszcze nie wiem czego."

 

 


PAULINA KONDRACIUK, MARTA
 KONIECZNA

„OCEANOGRAFIA”
Paulina, Jestem absolwentką I LO w Lubinie. Od zawsze chciałam związać swoją przyszłość z czymś, co jest niebanalne i powiązane będzie z moimi zainteresowaniami. Dlatego wybrałam oceanografię. Praca z fauną i florą morską w przyszłości, dawać mi będzie ogromną satysfakcję i przyjemność. Będę robiła to, co kocham.
Marta - Z zawodu jestem fizjoterapeutą lecz pasja do podróżowania, nurkowania, rekinów i odkrywania nieodkrytego poprowadziła mnie na studia oceanograficze. Chcę aby moją przyszła praca codziennie dawała mi dużą dawkę energii i satysfakcje, że robię to co kocham.

 


AGATA BANASZAK
Zdrowe żywienie a profilaktyka raka
Agata Banaszak jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie. Ukończyła studia na Uniwerytecie Przyrodniczym we Wrocławiu o kierunku: Technologia Żywności i Żywienie człowieka. Pracuje jako dietetyk w firmie Naturhouse. Prowadzi prelekcję na temat zdrowego żywienia oraz konsultacje dietetyczne w punkcie na ul. Reja 6 w Lubinie.
Spotkanie jest realizowane w ramach projektu " NieKarmRaka" na olimpiadę "Zwolnieni z Teorii "

 

 JOANNA CHMIELOWIEC
Warsztaty robienia sushi
Właścicielka lokalu AsiaSuhsi w Lubinie, która uczyła się tajników robienia sushi od japońskich Sushi-masterów w Akademii Sushi w Warszawie. 
Firma AsiaSushi działa na rynku Lubińskim z powodzeniem od dwóch lat.
Uczestnicy warsztatów zrobią swoje własne, profesjonalne sushi!RICK GALVIN
"British Culture"  - zwyczajach i kulturze 
"Business Matters" - o biznesie     
              
"Educated in the UK, I have a degree in Accountancy and Maths from Lancaster University 
I worked as an accountant in the UK Financial Services industry for 15+ years
I spent 5 years in Egypt running my own windsurfing school
I came to Poland just over 8 years ago after meeting my now wife when she came on holiday to Egypt
I’ve been working as an English teacher for about 6 years, 3 years in a language school in Lubin and about 3 years teaching privately
I’m interested in sport (esp. skiing and tennis) and I love working with my hands and have ‘złoty ręce’ according to my wife
I love life in Poland and would never think about going back to the UK rat race!"

 

 
JAKUB TKACZYK

„Dlaczego podróże kształcą”
Kuba Tkaczyk- rocznik 1992, absolwent klasy dziennikarskiej Pani Marioli Lech. Obecnie student V-go roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od najmłodszych lat miłośnik podróży, a w szczególności gór. W 2015 roku po raz pierwszy miał okazję wspinać się w Alpach, w których zdobył Mont Blanc oraz Grossglocknera (najwyższy szczyt Austrii). Na spotkaniu opowie o swoich doświadczeniach podróżniczych oraz postara się przybliżyć psychologiczny aspekt podejmowania aktywności związanych z podróżowaniem i uprawianiem szeroko pojętej turystyki.

 


TERESA MENZLER
absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, ale... również Policealnego Studium „Oświata” we Wrocławiu z tytułem zawodowym Florysta – symbol 343203. Florystka z zamiłowania, gdyż kwiaty tworzą niezwykły klimat wokół nas. Za ich pomocą można wyrazić emocje i uczucia. Kwiaty kuszą wspaniałym zapachem, imponującą barwą i niesamowitym kształtem. Z kwiatów można tworzyć przeróżne kompozycje.
FLORYSTYCZNE ABC
Warsztaty, które proponuję to „Florystyczne ABC”, gdzie żywe kwiaty staną się głównym bohaterem w tworzeniu oryginalnej biżuterii na specjalną okazję. Z kwiatów możemy wykonać kolczyki, bransoletki, naszyjniki, a nawet pierścionki. Wystarczy trochę inwencji twórczej, wyobraźni i wyczucia estetyki. Efekt będzie z pewnością niezwykle zadowalający i myślę, że przyniesie uczestnikom wiele satysfakcji :-) T.M.


PIOTR MALSKI
"Mała parada wielkich psychologów"

Nauczyciel języka niemieckiego.
Sam o sobie: "W zasadzie z bożej łaski germanista-germanofil, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, ale tzw. wykształcenie uzupełniłem o studia podyplomowe z zakresu psychologii, pedagogiki i wiedzy o społeczeństwie. Z tego wszystkiego darzę psychologię najżarliwszą sympatią,  pewnie z permanentnego zadumania nad niemożnością zrozumienia własnych niecnych zachowań, odrażających postaw, karalnych myśli i groteskowych marzeń."
"Mała parada wielkich psychologów" - prelekcja na Dni Kultury. Popularno-naukowa prezentacja głównych założeń teorii wybranych psychologów, które otworzyły nowe horyzonty w postrzeganiu psychiki człowieka (dlaczego miewamy depresje, skąd się bierze zadowolenie, jak powstają nastroje, jak odzyskać równowagę psych., jakie były psychologiczne fundamenty ruchu hippisów, co to znaczy być inteligentnym, jaką rolę pełni inteligencja emocjonalna itp.)

 

 


KOŁO NAUKOWE SOWA
:
Sandra Chudak
(absolwentka I LO) – viceprezes koła ds. naukowych
Dagmara Dyczko, Remigiusz Zieliński, Brenda Romaniuk, Piotr Pawlak, Mariola Szumniak, Magdalena Budzyńska, Natalia Dziubyna, Anna Miedzińska,
Agnieszka Wójcik, Adrian Kwiatek, Damian Sarnowski
Kim są Sowy? 
„To grupa młodych, kreatywnych ludzi, lubiących eksperymentować z nauczaniem. Miłość do nauk biologicznych mają we krwi i chcą nią zarazić innych.”
Skąd wzięły się Sowy?
Gdy profesor Atomus tworzył Atomówki, zmieszał ze sobą cukier, słodkości i różne śliczności oraz związek XJ Najświeższe informację podają, że ostatnio udało mu się stworzyć coś jeszcze! Kreatywność, zapał i pomysłowość. Oto składniki, które wybrano do stworzenia idealnych naukowców. Ale profesor Atomus dodał do mieszanki jeszcze jeden, przypadkowy składnik, odrobinę szaleństwa! I tak oto narodziły się Sowy! Świadome swej niezwykłej siły postanowiły poświęcić życie nauczaniu innych w sposób niecodzienny i niezwykle ciekawy.
Więcej o naszej załodze oraz o tym, czym się zajmujemy można przeczytać tutaj: http://sknnsowa.blogspot.com/p/blog-page.html
Warsztaty: „Biologiczne Kasyno Professional”
Uczniowie pod okiem krupierów mogą zagrać w biologicznym kasynie w gry samodzielnie zrobione przez Sowę, np. „Biologiczne domino”, „Taboo”, „Piotruś”, „Układ krwionośny” czy „Rozwój prenatalny”. Zajęcia są świetną zabawą, pełną emocji z dozą zdrowej rywalizacji, a dodatkowo stanowią świetną powtórkę materiału (co z pewnością przyda się nie tylko maturzystom, ale również uczniom klas 1 i 2 aby śpiewająco napisać sprawdziany z biologii). Każdy zaczyna z pulą żetonów i tylko od niego zależy, czy skończy zabawę jako bankrut czy będzie bogatszy od Billa Gates`a. Zwycięzcy mogą liczyć na drobne nagrody, jednak liczy się tu przede wszystkim dobra zabawa, w której można się czegoś nauczyć. "

 


MAJA SZEREL , KARINA GORZKOWSKA

"Jesteśmy absolwentkami Krakowskich Szkół Artystycznych na wydziale Szkoły Kreatywnej Fotografii. Aktualnie studiujemy Sztukę Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Łączy nas wspólna pasja do wyrażania siebie poprzez obraz.
Maja Szerel - (absolwentka I LO) fotografią interesuje się od dziecka, przez co całkowicie poświęca się tej pasji. Zamiast łazienki ma ciemnie fotograficzną, a w jej salonie znajduje się mini studio fotograficzne. Ulubiony zapach to zapach utrwalacza, a kolor to czerwień lampy ciemniowej. Stara się rozwijać nie tylko fotograficznie ale również medialnie, tworząc animacje, rysunki oraz szukając mediów w różnych dziedzinach życia codziennego. Najlepiej odnajduje się w fotografii eksperymentalnej.
Karina Gorzkowska - nie mam swojego ulubionego nurtu fotograficznego oraz artystycznego. W każdej z dziedzin się odnajduję i staram się włożyć jak najwięcej siebie. Zarówno lubię pokazywać piękno tego świata poprzez krajobraz czy architekturę, jak i sama kreować rzeczywistość w fotografii inscenizowanej. Reportaż, fotografia komercyjna oraz tworzenie projektów wyrażających jakiś przekaz, również trafiają w moje gusta. Fotografia tradycyjna (chemiczna, analogowa) pozwala mi w pełni ingerować w projekt od początku jego powstania, aż do zrobienia własnoręcznych powiększeń, na co fotografia cyfrowa niestety nie pozwala. Zajmuję się również technikami szlachetnymi  takimi jak guma chromianowa, emulsja światłoczuła czy fotografia otworkowa. Interesuję się również multimediami i grafiką. Od niedawna zaczęłam pracę z obrazem ruchomym tj. animacją oraz filmem.
Planowane wydarzenia:
Wystawa zbiorowa „Przegląd twórczości”
Artystki ukażą całą swoją dotychczasową twórczość w różnych dziedzinach fotografii oraz sztuki. Będzie można zobaczyć i porozmawiać o fotografii modowej, eksperymentalnej, reklamowej, tradycyjnej oraz technikach szlachetnych, a także zobaczyć krótkie animacje i filmiki.
Warsztaty artystyczne „ Kreatywność w fotografii”
Warsztaty mają na celu nauczyć się kreatywnego myślenia w fotografii oraz świadomej manipulacji obrazem. Przedstawimy podstawowe zasady rejestracji obrazu takie jak złoty podział lub czemu warto używać formatu RAW. Wytłumaczymy także do czego może się przydać kolorowa folia w fotografii portretowej lub jak ciekawie oświetlić twarz przy użyciu folii aluminiowej."

 PATRYCJA BRAZIUK - absolwentka I LO

O studiach na ASP
Absolwentka ILO, studentka trzeciego roku wrocławskiej ASP wydziału projektowania graficznego.
Artystyczna dusza która ukończyła profil matematyczno-fizyczny.
Co się robi na ASP? Co zrobić żeby tam się znaleźć?
Jak wyglądają zajęcia i wykłady na uczelni? Jak się bawi ASP?
Czy musimy nosić apaszki berety przekrzywione bok?
Odpowiedzi na te pytania i wiele innych na wykładzie.
Serdecznie zapraszam wszystkie artystyczne dusze jaki i umysły ścisłe z zamiłowaniem do sztuki.

 


PATRYK RYŚ 
,,Robimy hit - produkcja muzyki od pomysłu do utworu"
Z wykształcenia anglista, od najmłodszych lat związany z muzyką, ukończył prywatną szkołę muzyczną (instrument wiodący - keyboard, ale to nie jedyny instrument, na jakim gra). Zakochany w muzyce i wszystkim, co z nią związane, uwielbia wydarzenia z dobrym podkładem muzycznym".
"Serdecznie zapraszam do przygody, w której razem znajdziemy idealny dźwięk, który rozbuja tłumy! Zachęcam uczestników, do przyniesienia także własnych pomysłów, melodii, zarysów piosenek, które wcielimy w życie. Możemy nagrać wokale i sample do piosenek, nad którymi będziemy pracować."

 


KAROLINA MADERA - absolwentka I LO
„Fotografia – wszyscy kochamy światło!”
Pasjonatka fotografii.
Od zawsze związana ze środowiskiem fotograficznym, od kilku lat stale „nosi się” z aparatem.
Ma na koncie kilka mniejszych lub większych sukcesów, godzinami może rozmawiać o swojej pracy. Zajmuje się głównie dokumentowaniem ślubów i wesel.
Praca z ludźmi daje jej ogromną satysfakcję.
"Na warsztatach będziemy rozmawiać, dzielić się doświadczeniami i inspiracjami oraz fotografować, dlatego proszę wszystkich uczestników o przyniesienie aparatów fotograficznych, smartfonów i ewentualnie także własnych prac. Dowiecie się jak poprawić swój warsztat, nie zatracając przy tym indywidualności. Przedstawię wam różne aspekty pracy fotografa oraz pokażę narzędzia, które wykorzystuję w swojej pracy. Opowiem też o fotografii analogowej. Będziemy dokumentować Dni Kultury z perspektywy kilku fotografów. Podpowiem, gdzie szukać inspiracji i mam nadzieję, że nauczę się czegoś również od was! Pierwszego dnia zajmiemy się wszystkim, co składa się na teorię oraz zaczniemy realizować praktykę. Drugiego dnia dokończymy nasze projekty: reportaż, portrety i inne – pozwólcie, że uchylę tylko rąbka tajemnicy!"

 WOJCIECH MARZEC (absolwent I LO), RADEK MILNER, PAWEŁ SAMBORSKI
Warsztaty z gier bitewnych
"Członkowie Klubu Gier Bez Prądu "Odrodzenie" mają przyjemność poprowadzić warsztaty z gier bitewnych.
Opowiedzą o systemach bitewnych, o modelarskim aspekcie tego hobby oraz nauczą gry w 2 z najbardziej popularnych systemów - Radek Milner Student Mechaniki PWr) i Wojtek Marzec (student Budownictwa PWr)) będą prowadzić naukę grę z uniwersum Warhammer 40.000, a Paweł Samborski (student archeologii UWr) - w grę Infinity.
"Opowiemy o obu systemach, nauczymy podstaw gry oraz odpowiemy na wszelkie pytania wiążące się z grami bitewnymi."

 KRZYSZTOF KOŁAKOWSKI (absolwent I LO) PATRYK KWAPIS (uczeń 3c) 
,,Czarne dymy nad miastem" 
Krzysztof Kołakowski - dowódca, założyciel oraz główny aktywista S.P. Tarcza. Zmysł taktyczny, pasjonat militariów, zaprawiony w boju od 2004 roku. Na co dzień informatyk, szczęśliwy mąż i ojciec. Absolwent 1LO
Patryk Kwapis - członek sekcji medycznej S.P. Tarcza. Strzelec sportowy w konkurencjach pistoletowych, pasjonat militariów oraz technik survivalu miejskiego. Uczeń klasy III CMICHAŁ SATŁAWA - absolwent I LO
"Budzimy emocje"
Obecnie STAdenta studia aktorskiego STA w Poznaniu.
Poprowadzi warsztaty o nazwie ,,budzimy emocje'' warsztaty teatralne  - najważniejsze są emocje!!!
Będziemy budzić je w każdym z was od prostych po te najbardziej wymagające.
"Obecnie przygotowuję się do egzaminów końcowych w STA, które odbędą się w czerwcu w Teatrze Nowym w Poznaniu i będę zdawał do szkoły teatralnej.
Zainteresowania to głównie teatr i z tym bym chciał wiązać przyszłość."

 
LIGIA DEKIERT, FAUSTYNA JAŁOSIŃSKA
Projektowanie koszulek oraz malowanie martwej natury.
Uczennice klasy humanistycznej – teatralnej I LO (3f)
Warsztaty skierowane do osób lubiących malować lub projektować.
Pierwszego dnia będziemy malować martwą naturę, uczestnicy proszeni są o przyniesienie (jeżeli posiadają) własnych pasteli bądź farb oraz kartek formatu minimum A3. Jeżeli ktoś nie ma potrzebnych przyborów może zgłosić się do organizatorek.
Drugiego dnia uczestnicy będą mogli zaprojektować i namalować grafikę na koszulkę.
Chętni proszeni są o przyniesienie własnych, bawełnianych koszulek oraz pędzli.


PIOTR WOJCIECHOWSKI - absolwent I LO
,,Jak uodpornić się na opinię otaczającego nas świata”  
Od 7 lat uprawia strzelectwo sportowe z sukcesami. Miał okazję uczyć się od weteranów GROM, czy dawnego Blackwater.
Młody przedsiębiorca, który pasję uważa za priorytet, jeśli chcemy odnosić największe sukcesy.
Dawniej uchodził za niekompetentnego lenia, ale dzisiaj mówią, że jest maszyną, skarbnicą wiedzy i doświadczenia.

 


ARLETA KOWALSKA
PIŁKA FIT BALL (piłka gimnastyczna)
Fit-ball, swiss-ball, body-ball, fitness-ball, gym-ball, to właściwie te same zajęcia, których motywem przewodnim jest ta sama piłka o średnicy od 45–75 cm. Jest ona zatem stosunkowo duża, elastyczna i często kolorowa. Wykonana z tworzywa PCV, którego wytrzymałość sprawia, że możemy na niej siedzieć, leżeć a nawet skakać – wytrzyma obciążenie nawet 300 kg (jak zapewniają producenci). 
Początki tej odmiany Fitnessu sięgają początku lat 60., kiedy to angielska fizjoterapeutka postanowiła wykorzystać piłkę dla dzieci cierpiących z powodu problemów ortopedycznych i porażenia mózgowego.
Fit Ball ma cały wachlarz zastosowań: za jej pomocą można wzmacniać mięśnie, rozluźniać je, masować, korygować wady postawy oraz leczyć bóle kręgosłupa i bóle kostno-stawowe. Znakomicie nadaje się do treningu mięśni odpowiadających za prawidłową postawę ciała.
Nie obciąża kręgosłupa, może z nią ćwiczyć każdy niezależnie od wieku czy stopnia sprawności fizycznej.
Dlatego nie trzeba było długo czekać, aby piłka wtoczyła się na sale fitness.

 

 AGNIESZKA KAZIMIERÓW, BARTEK CHILKIEIWCZ

Instruktorka sekcji Krav Maga Be safe (Agnieszka Kazimierów stopień G1
Instruktor Samoobrony Technik i Taktyk Obronnych Akademii Obrony Saggita
Asystentka Instruktora  Krav Maga Globaluczestniczka wielu szkoleń i seminariów Krav Maga prowadzonych przez Eyal Yanilov i czołowych Instruktorów Krav Maga Polska – Tadeusz Dubicki i Jacek Walczak
Uczestniczka licznych seminariów Krav Maga Be Safe, jak np. 24h Maraton Krav Maga, City Extreme, Taktyki i Techniki Interwencji
Prowadzi specjalne treningi dla Kobiet na obcasach
Wykształcenie wyższe – kierunek administracja; praca dyplomowa nt. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w teorii i praktyce.
Wraz z Panią Agnieszką Kazimierów warsztaty poprowadzi ubiegłoroczny absolwent naszego liceum, Bartosz Chilkiewicz obecnie studiujący na 
wydziale Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej . Krav Maga trenuje już kilka lat i posiada obecnie poziom p4. 
Warsztaty w naszej szkole, cieszące się w ubiegłych latach ogromnym zainteresowaniem, współorganizuje już po raz trzeci.
Krav Maga - Samoobrona dla każdego
Krav maga jest izraelskim systemem obronnym powstałym na Słowacji w latach 30 dla obrony społeczności żydowskich przed bojówkami nazistowskimi. Skupia się na aspektach obrony przed jednym lub często kilkoma większymi, silniejszymi, lepiej wyszkolonymi a czasem też uzbrojonymi przeciwnikami. System ten stawia nie na sportową walkę, a na zabójczą skuteczność, dzieki czemu jest wykorzystywany na całym świecie przez wojsko i policję po dziś dzień. Od lat 90 krav maga zaczęła rozpowszechniać się na rynku cywilnym i dziś jest nauczana przez wykwalifikowanych instruktorów z Krav Maga Global w ponad 60 krajach.

 

 


MORINDA i projekt Trenuj Zdrowie
Trenuj Zdrowie to projekt uświadamiający ludzi o ważności sportu, zdrowego odżywiania i higieny w życiu. Propagujemy do tego, pokazujemy jak działać, motywujemy do działania i uśmiechu, bowiem w dbaniu o zdrowie łatwo znaleźć pasje i dobrą zabawę.
Działamy w ramach ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni Z Teorii, jednak mamy w planach działać również po olimpiadzie. Na Dniach Kultury chcemy pokazać łatwe, tanie i zdrowe przepisy oraz nimi poczęstować uczestników.
Chcielibyśmy pokazać uczniom sport w formie, podczas której nie będą myśleli o tym, jak się męczą, tylko dobrze się bawili! Zapraszamy na warsztaty dancehall'u oraz karate! 
Po treningu przygotowany będzie zdrowy poczęstunek oraz prezentacja soków regenerujących z owoców noni firmy Morinda. Ponad to przed warsztatami sportowymi zapraszamy uczniów na pomiar wieku biologicznego! Na wszystkie te atrakcje przewidujemy 2,5h oraz 60 miejsc
MORINDA
"TruAge - cała wiedza, jak żyć zdrowo, dłużej, młodziej i szczęśliwie."
Agenda:
16 marca godz.9.00 - 13.00 pomiar wieku + prezentacja wystawy (Joanna Kokoszkiewicz, Anna Muszyńska, Krystyna Jarczewska + Trenuj Zdrowie - grupa sportowców)
17 marca godz.9.00 - 13.00 pomiar wieku + prelekcje z filmami (zespół Krystyny Jarczewskiej + prelegent , proszę wpisać przedstawiciel firmy Morinda bez imienia i nazwiska - też czekam na decyzję)
18 marca godz.9.00 - 13.00 pomiar wieku + loteria fantowa (Joanna Kokoszkiewicz, Anna Muszyńska + Trenuj Zdrowie - grupa sportowców)Chcielibyśmy przedstawić informacje na temat związany z wiekiem biologicznym, bioaktywnością i celami firmy Morinda.
Podczas prelekcji wyświetlimy 3 krótkie filmy wprowadzające w zagadnienia starzenia się organizmu, bioaktywności i możliwości obniżania wieku starzenia.

 SPATIUM

Wielka, nieznana przestrzeń – czyli co kryje przed nami  wszechświat:
Projekt realizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii
Planowane tematy poruszane na wykładzie:
Powstanie wszechświata
Kształt wszechświata
Struktury we wszechświecie (galaktyki, mgławice, gromady)
Gwiazdy – budowa i procesy wewnętrzne
Układ słoneczny
Życie we wszechświecie, życie poza Ziemią
Misje kosmiczne

 

 CROSSFIT LUBIN

Crossfit - Niezwykle skuteczny trening specjalistyczny, stworzony z myślą o ludziach, których znudziła monotonia typowej siłowni. Szereg ćwiczeń wytrzymałościowo-siłowych, wykonywanych z dużą intensywnością ma za zadanie przywrócić naszemu ciału równowagę i zwiększyć sprawność w dziesięciu „obszarach fizycznych”, jakimi są: wydolność krążeniowo-oddechowa, wytrzymałość, siła, gibkość, moc, szybkość, zwinność, równowaga, koordynacja i dokładność. Osiągamy to ucząc poprawnej techniki podstawowych ruchów oraz wykonując ćwiczenia opierające się na wynikających z naszej budowy zdolnościach do: podnoszenia, zarzucania, wskakiwania, podciągania się, siadania, wstawania, biegania, pchania. Podstawą każdych zajęć CrossFit jest nauka i doskonalenie techniki ćwiczeń, a następnie wykonanie intensywnego treningu, na który zwykle składają się omawiane wyżej ćwiczenia. Każdy trening jest inny, co jest bardzo dużą zaletą tych zajęć. Podczas zajęć wszyscy wykonują ten sam trening, dostosowując wersje ćwiczeń, obciążenie oraz tempo ćwiczenia do własnych możliwości (skalowanie), dlatego wiek i poziom sprawności ćwiczącego nie ma tu dużego znaczenia.

Mobility - Zajęcia uzupełniające do każdego rodzaju aktywności fizycznej. W skrócie można powiedzieć, że jest to zwiększanie mobilności naszego ciała, czyli rozciąganie, powiększanie zakresu w stawach, podstawowe techniki masowania oraz rozbijania mięśni. Zajęcia te to zestaw ćwiczeń prowadzących do poprawy ruchomości waszych stawów oraz elastyczności włókien mięśniowych. Praca na zajęciach MOBILITY poprzez systematyczne oddziaływanie na mięśnie i stawy, poszerzy waszą świadomość dotyczącą własnego ciała i pozwoli przeskoczyć dotychczasowe ograniczenia. Przy regularnym uczestnictwie okaże się, że nie tylko pozbędziecie się problemów z ruchomością czy nękającymi Was kontuzjami, ale również znacznie poprawicie swoje osiągnięcia sportowe.Nowoczesne techniki uczenia się
Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego
Niepubliczna placówka oświatowa zajmującą się programami i nowoczesnymi metodami efektywnego i skutecznego uczenia się.
Prowadzone przez nas od 16 lat programy edukacyjne związane z technikami i metodami skutecznego uczenia się, przygotowane zostały na bazie naszych wieloletnich obserwacji i doświadczeń w pracy dydaktycznej i pedagogicznej z różnymi grupami dzieci i młodzieży w tym również dzieci dysfunkcyjnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
Programy te pozwalają przyśpieszyć tempo czytania ucznia liceum do poziomu ok. 2-3 tys. słów/min. (średnio), podnosząc równocześnie rozumienie i zapamiętywanie treści zawartych w tekście, do pułapu 70- 90% po jednorazowym jego przeczytaniu. 2000 słów/min., to ok. 250 stron przeczytanych w ciągu zaledwie 1 godz.! Zaś 70-90% zapamiętania, to możliwość wyzbycia się kilkukrotnego czytania tych samych treści, szczególnie przed sprawdzianem, czy klasówką. Programy nasze zawierają również elementy wszechstronnego treningu pamięci z położeniem nacisku na pamięć długotrwałą i wykorzystaniem mnemotechnik. Stosujemy metody, które są przyjazne i przyjemne dla ucznia oraz niezwykle efektywne.
Przykładem tej efektywności mogą być wyniki osiągane za pomocą techniki skojarzeniowej, wykorzystywanej do nauki słówek, a więc pomagającej uczyć się języków obcych. Wprawny uczeń korzystając z tej techniki, na poziomie liceum, w ciągu jednej lekcji (ok.40 min.), uczy się (zapamiętuje) ok. 80-100 słówek z języka obcego. Zapamiętuje, jeszcze raz warto to podkreślić, w sposób trwały!